Sök

Hultmans gränd

Vi kommer tillsammans med vår entreprenör Skanska att påbörja VA-sanering i området måndag den 12 juni 2023. VA-arbetet görs inför Uddevalla kommuns kommande arbete med gatan. Västvatten kommer att lägga om dricksvattenledning och dagvattenledning (regn-, smält- och dränvatten).

Kontroll på spillvattenledning (använt vatten från dusch, tvätt eller spolning från toalett) skall utföras och kan komma att förläggas om vid behov.

Projektet planeras att vara klart senast 7 juli 2023 med reservation att inga arkeologiska fynd hittas vid schaktarbetet. Området är inom fornminnesområde och det kommer att vara övervakning vid schakt tillsammans med Bohusläns museum.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Förstora bilden

Tänkt trafikflöde under arbetets gång. Klicka på bilden för att förstora.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2023-08-22

Slutbesiktning av projektet är klart!. Kommunen med entreprenör Markbygg kommer påbörja deras mark- och ytskikt arbete 2023-08-21.

Tack för ert tålamod under tiden arbetet pågått.

2023-08-07

Vi kommer tillsammans med vår entreprenör Skanska utföra dem sista arbeten som återstår och återställande av projektet under tisdag och onsdag V.32 som ej hans med innan semestern kom i kapp oss. Vi kommer lägga tillbaka körplåtarna när finjustering inför asfaltering är klar på onsdag så att justeringen inte regnar sönder eller blir ojämn av transporter till dess asfaltering utförts onsdagen 16/08-2023.

Arbetstider och framkomlighet

Arbeten kommer att utföras tisdag & onsdag 08/08/2023 – 09/08-2023 klockan 12:30 – 20:00.

Asfaltering utförs onsdag 16/08-2023 mellan klocka 12:30 – 20:00.

Willys E-handel, entrégång till lägenheter och gymmet kommer vara tillgängligt under hela dygnet som finns i sydöstra änden av fastigheten. Gatan kommer att vara stängd för gående och fordonstrafik i gränden under denna arbetstid. Övrig tid på dygnet kommer gränden att vara öppen för transport till bland annat Willys lagermottagning.

Parkering och trafikflöde

Cykelställ på västra sidan av Norra Drottninggatan kommer under tiden projektet pågår att plockas undan för att förhindra trängsel mellan personbil och cykeltrafik. Willys E-handel kommer att ha 2 p-platser utanför entrén till gymmet Fitness24Seven likt TA- plan som var gällande innan semestern.

2023-06-21

Arbetet pågår och fortskrider enligt tidsplan. Vattenprov tas under vecka 26 med förhoppning om inkoppling av vatten under vecka 27.

Arbetet skall vara klart fredag den 7 juni vecka 27.

Trevlig midsommar!

2023-05-26 Information om kommande
VA-arbete på Hultmans gränd

Vi kommer tillsammans med vår entreprenör Skanska att påbörja VA-sanering i området måndag den 12 juni 2023. VA-arbetet görs inför Uddevalla kommuns kommande arbete med gatan. Västvatten kommer att lägga om dricksvattenledning och dagvattenledning (regn-, smält- och dränvatten). Kontroll på spillvattenledning (använt vatten från dusch, tvätt eller spolning från toalett) ska genomföras och kan komma att förläggas om vid behov.

Arbetstider och framkomlighet

Arbetet kommer att utföras måndagar – fredagar klockan 12:30 – 20:00. Willys E-handel, entrégång till lägenheter och gymmet kommer vara tillgängligt under hela dygnet som finns i sydöstra änden av fastigheten. Gatan kommer att vara stängd för gående och fordonstrafik i gränden under denna arbetstid. Övrig tid på dygnet kommer gränden att vara öppen för transport till bland annat Willys lagermottagning.

Projektet planeras att vara klart senast fredag den 7 juli 2023 med reservation att inga arkeologiska fynd hittas vid schaktarbetet. Området är inom fornminnesområde och det kommer att vara övervakning vid schakt tillsammans med Bohusläns museum.

Parkering och trafikflöde

Cykelställ på västra sidan av Norra Drottninggatan kommer under tiden projektet pågår att plockas undan för att förhindra trängsel mellan personbil och cykeltrafik.

Willys E-handel kommer att ha 2 p-platser utanför entrén till gymmet Fitness24Seven.

En detaljerad trafikanordningsplan, TA-plan (som innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut) kommer att sättas upp.
I bifogad bild nedan kan du se planerat trafikflöde.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektledare
Joakim Tuovinen
0522-63 88 55


Entreprenad

Produktionschef Skanska
Kari Laitala
0723–667427