Sök

Hee-Lursteg

Sex fastigheter i området Hee-Lursteg området kommer under 2020 anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

 

En avloppspumpstation kommer att anläggas på östra sidan om Kärraån, där ifrån kommer ledningar att borras under ån för att ansluta till befintliga ledningar vid G/C vägen, jämte väg 44.

Från pumpstationen kommer ledningar mestadels att förläggas med traditionell öppen schakt för att ansluta fastigheterna.

 

Arbetet påbörjas i maj 2020 och beräknas vara klart i slutet av sommaren 2020.

Prenumerera


Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Projektledare

Niklas Ryrmalm
0522-63 88 39


Markbygg

Stefan Svenningsson
0739-17 17 61