Sök

Fräknestranden

24 kilometer miljösatsning!


För att säkra vattentillgången i Ljungskile samt för att rena avloppsvattnet mer kostnadseffektivt har VA-ledningar byggts mellan Ljungskile och Uddevalla. Det finns också ett starkt behov av vattenförsörjning och avloppssanering för privata fastigheter utmed kuststräckan mellan Ammenäs och Ulvesund.

Reservvattentäkt saknas i Ljungskile. En sammankoppling av systemen i Uddevalla och Ljungskile säkrar reservvattenförsörjningen i båda områdena.

Sammanfattningsvis är det ett antal positiva effekter som uppnås:

  • Ökad driftsäkerhet för vatten och avlopp
  • Havsmiljön påverkas positivt när hundratals enskilda avloppsanläggningar, med bristfällig funktion, ansluts i etapper
  • Ledningen öppnar upp för nya havsnära boenden samt utveckling av befintliga områden

Mer information återfinns under respektive projekt.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

 

Projektledare

Peter Dosé
0522-63 88 35