Sök

Forshälla-Strand Södra

Forshälla-Strand Södra är ett av våra projekt längs Fräknestranden som följer i spåret av de tidigare byggda VA-ledningarna mellan Uddevalla och Ljungskile.


Ledningar för vatten och spillvatten skall byggas ut i området som ett led i att förbättra för boende, natur och miljö utmed hela den aktuella kuststräckan. Även Uddevalla Energi kommer att samförlägga ett fibernät i samband med våra arbeten.


Projektet är planerat att färdigställas under år 2021.


För att alltid få den senaste informationen som vi presenterar här på projektsidan kan ni ange er mejladress i prenumerationsformuläret.

2021-04-15

Idag torsdag kommer vi att lägga asfalt inom ert område. Det kan uppstå viss väntetid (ca 15 min) i samband med detta.

2021-04-09

Idag kommer vi att påbörja arbetet med återställning av fotbollsplanen i ert område.

Under vecka 15 kommer det att göras kontroller av va-systemet på några sträckor vilket innebär att det kan uppstå viss väntetid (ca 15 min) för fordonstrafik.

Kvarvarande arbeten är läggning av asfalt där det varit asfalt innan vi påbörjade våra arbeten. Vi återkommer med tid för detta.

Tack för visad hänsyn.

2021-03-11

Idag kommer tillfällig väg som ansluter mot Trafikverkets väg att tas bort.

Från och med nu får ni använda er ordinarie infartsväg.

Kör försiktigt i ovädret.

2021-03-04

Förläggningen av vatten och avlopp i ert område är klar sedan en tid tillbaka. Just nu pågår provningar. På några platser står vattnet och rinner ur kranar. Stäng ej av vattnet.

Under mars månad kommer återställning av vägar och ytor att pågå.

Tack för visad respekt.

2021-02-08

Inom området pågår arbeten med städning av material. Återställningsarbetet är pausat pga kylan. Vi återkommer med information innan återställningsarbetet påbörjas.

2021-02-01

Nilsvägen kommer att vara avstäng för fordonstrafik 2-3 februari.

Parkera på tillfällig parkering.

Forshälla-Strand södra 20210115Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

Vi kommer att arbeta på grön markerad sträcka i början av vecka 5.

 

Gående och fordon följ tillfällig vägledning. Vi kommer även att arbeta med provningar i projektet vilket innebär mindre störningar.

 

Tänk på att vara ute i god tid då den tillfälliga vägen tar lite längre tid att köra eller gå.

Forshälla-Strand södra 20210115Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2021-01-22

Vi kommer att arbeta på grön markerad sträcka de närmste veckorna.

 

Gående och fordon följ tillfällig vägledning. Vi kommer även att arbeta med provningar i projektet vilket innebär mindre störningar.

 

Tänk på att vara ute i god tid då den tillfälliga vägen tar lite längre tid att köra eller gå.

Forshälla-Strand södra 20210115Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2021-01-15

Vi kommer att arbeta på grön markerad sträcka den närmste veckan. Gående och fordon följ tillfällig vägledning.

 

Tänk på att vara ute i god tid då den tillfälliga vägen tar lite längre tid att köra eller gå.

Forshälla-Strand södra 20210115Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2021-01-08

Vi kommer att arbeta på grön markerad sträcka den närmste veckan. Gående och fordon följ tillfällig vägledning (gul).

 

Tänk på att vara ute i god tid då den tillfälliga vägen tar lite längre tid att köra eller gå.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-12-18

Vi kommer att arbeta på grön markerad sträcka de närmsta veckorna. Följ tillfällig vägledning. Projektet kommer att ta julledigt från och med 23 december klockan 13:15 till och med torsdagen den 7 januari klockan 6:30.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-12-11

Måndag vecka 51 kommer vi att arbeta med fiber och återställning av Nilsvägen (grön markerad sträcka på kartan nedan).

 

Vi kommer även att fortsätta arbetet med avloppspumpstationen vid fotbollsplanen.

 

Vi ber er som bor längs de rosa linjerna parkera på tillfällig parkering.
Då vi kommer att arbeta längs de grön markerade sträckorna på kartan nedan.

 

Tänk på att vara ute i god tid.

 

För att vi ska se er i mörkret så delar vi ut reflexvästar. Stanna vid våra bodar så får ni en väst.

 

Projektet kommer att ta julledigt från och med 23 december kl 13:15 till och med torsdagen den 7 januari kl 6:30.

 

Med vänliga hälsningar NCC-gänget & Västvatten

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-11-30

Du som bor längs de rosa linjerna på kartan nedan, parkera på tillfällig parkering tills vidare, eftersom vi kommer att arbeta längs de grönmarkerade sträckorna på kartan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-11-27

Inom den närmsta veckan kommer vi att arbeta enligt karta nedan.

 

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Omledning av trafik kommer att göras följ tillfällig vägvisning på plats.

 

Några av er får använda tillfälliga parkeringar - omfattning av detta ser du på karta nedan.

 

Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-11-20

Inom den närmsta veckan kommer vi att arbeta enligt karta nedan.

 

En del av er har säkert noterat att det på några ställen finns vattenkranar som står på rinn. Detta för att få omsättning på vattnet inför vattenprovtagning. Vänligen rör ej dessa kranar.

 

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Omledning av trafik kommer att göras, följ tillfällig vägvisning på plats. Vi kommer inte alltid att hålla gångväg längs schakten pga trånga passager.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-11-19

För att möjliggöra för boende på Saltåvägen 8 och söderut att nå sina fastigheter närmsta veckan så kommer vi bygga en liten tillfällig väg på ca 30m i höjd med korsningen Saltåvägen/Nilsvägen (se bild).

 

Vägen kommer att tas bort när den inte längre behövs för projektet.

 

Markägaren är informerad och vi tackar för upplåtande av marken för vägen.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-11-16

Inom den närmsta veckan kommer vi att arbeta enligt karta nedan. En del av er har säkert noterat att det på några ställen finns vattenkranar som står på rinn. Detta för att få omsättning på vattnet inför vattenprovtagning. Vänligen rör ej dessa kranar.

 

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Omledning av trafik kommer att göras följ tillfällig vägvisning på plats. Vi kommer inte alltid att hålla gångväg längs schakten pga trånga passager.

 

Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-11-06

Inom den närmsta veckan kommer vi att arbeta enligt karta nedan. Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Omledning av trafik kommer att göras följ tillfällig vägvisning på plats. Vi kommer inte alltid att hålla gångväg längs schakten pga trånga passager. Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-11-02

Inom den närmsta veckan kommer vi att arbeta enligt karta nedan. Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Omledning av trafik kommer att göras följ tillfällig vägvisning på plats. Vi kommer inte alltid att hålla gångväg längs schakten pga trånga passager. Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-10-29

Vi arbetar i korsningen Saltåvägen-Madhagsvägen. Detta innebär att trafiken leds om på tillfälliga vägar, följ skyltning på plats.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-10-26

Inom den närmsta veckan kommer vi att arbeta enligt karta nedan.

 

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten.

Omledning av trafik kommer att göras - följ tillfällig vägvisning på plats.

 

Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-10-16

Inom den närmsta veckan kommer vi att arbeta enligt karta nedan.

 

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten.

Omledning av trafik kommer att göras - följ tillfällig vägvisning på plats.

 

Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-10-09

Inom den närmsta veckan kommer vi att arbeta enligt karta nedan.

 

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten.

Omledning av trafik kommer att göras - följ tillfällig vägvisning på plats.

 

Arbete med spolning och filmning kommer att utföras i det östra området under vecka 42-43.

 

Viss väntetid kan förekomma. Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2020-10-05

Inom den närmsta veckan kommer vi att arbeta enligt karta nedan.

 

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Omledning av trafik kommer att göras följ tillfällig vägvisning på plats. Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2020-09-25

Inom den närmsta veckan kommer vi att arbeta enligt karta nedan.

 

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Omledning av trafik kommer att göras följ tillfällig vägvisning på plats. Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2020-09-23

Inom den närmsta veckan kommer vi att arbeta enligt karta nedan.

 

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Omledning av trafik kommer att göras följ tillfällig vägvisning på plats. Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2020-09-18

Vecka 39 kommer vi att arbeta enligt karta nedan. Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Omledning av trafik kommer att göras följ tillfällig vägvisning på plats. Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2020-09-14

Vecka 38 kommer vi att arbeta enligt karta nedan. Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Omledning av trafik kommer att göras följ tillfällig vägvisning på plats.Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2020-09-04

Vecka 37 kommer vi att arbeta enligt karta nedan. Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2020-08-31

Vecka 36 kommer vi att arbeta enligt karta nedan. Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Tänk på att vara ute i god tid.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2020-08-21

För att vi ska se er så tydligt som möjligt delar vi fortfarande ut reflexvästar. Stanna vid våra bodar så får ni en väst.

 

Arbetet pågår enligt nedanstående karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

2020-08-14

Vi fortsätter arbeta med förläggning av vatten och avlopp inom ert område.

 

Arbetet pågår enligt nedanstående karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

 

Cerise linje: Förläggning av vatten och avlopp påbörjas i början av vecka 34. Parkera på tillfällig parkering.

Cerise linje 2: Förläggning av vatten och avlopp pågår till mitten av vecka 35.

Gul linje: Tillfällig väg.

Grön linje: Avtäckning och sprängning pågår till mitten av vecka 35.

Gul linje 2: Tillfällig väg.

Grön linje 2: Avtäckning och sprängning pågår till mitten av vecka 34.

2020-08-13

Under vecka 33 pågår arbetet enligt nedanstående karta. Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Tänk på att vara ute i god tid.

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Tillfällig väg.

Blå linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår. Parkeringsplatser kommer göras i ordning för ett par bilar ovanför och nedanför den tillfälliga vägen. Annars kör man den tillfälliga vägen hem.

Grön linje: Avtäckning och sprängning pågår. Boende hänvisas till provisorisk väg alternativt parkeringsyta.

2020-07-03

Vi kommer att stänga arbetsplatsen för semester vecka 28-31. Vi tackar för visar hänsyn och önskar er en trevlig midsommar!

 

Vecka 32 kommer vi att arbeta enligt nedanstående karta, viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Tänk på att vara ute i god tid.

Klicka på bilden för att förstora

2020-06-07

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Tänk på att vara ute i god tid.

 

Gul sträcka kommer att påbörjas under onsdagen. Tillfällig gångväg kommer att anläggas och parkering finns vid etableringen. Vägen kommer att vara avstängd för fordonstrafik.

 

Arbetet pågår enligt nedanstående karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Tillfällig väg.

Blå linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår.

Gul linje: Avtäckning och sprängning påbörjas i mitten av vecka 25. Gångstig anordnas. Parkera på tillfällig parkering.

Blå linje 2: Förläggning av vatten och avlopp pågår.

2020-06-12

Vi kommer att stänga ner arbetsplatsen för semester under vecka 28-31.

 

Arbetet pågår enligt nedanstående karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2020-06-05

Arbetet pågår enligt nedanstående karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Tillfällig väg.

Grön linje: Avtäckning och sprängning pågår. Följ tillfällig vägvisning och parkera på tillfällig parkering.

Gul linje: Avtäckning och sprängning pågår. Väntetid på ca 15 min kan uppstå.

Blå linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår.

2020-06-02

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. tänk på att vara ute i god tid.

 

Arbeten pågår enligt nedanstående kartor:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Tillfällig väg.

Blå linje: Förläggning av vatten och avlopp pågår

Grön linje: Avtäckning och sprängning pågår. Följ tillfällig vägvisning eller parkera på tillfällig parkering.

2020-05-15

Tyvärr har arbeten dragit ut på tiden och tider har förskjutits. Uppdaterade tider finns i kartan.

 

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. tänk på att vara ute i god tid.

 

Arbetet pågår enligt nedanstående kartor:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Blå linje: Avtäckning och sprängning pågår under vecka 21. Parkera på tillfällig parkering.

Röd linje: Tillfällig väg.

Gul linje: Avtäckning och sprängning pågår under vecka 21. Följ tillfällig vägvisning och parkera på tillfällig parkering.

Grön linje: Avtäckning och sprängning påbörjas i början av vecka 22. följ tillfällig vägvisning och parkera på tillfällig parkering.

2020-05-11

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Tänk på att vara ute i god tid.

 

För att vi ska se er så tydligt som möjligt så delar vi ut reflexvästar. Stanna vid våra bodar så får ni en reflexväst.

 

Arbetet pågår enligt nedanstående karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Blå linje: Avtäckning och sprängning påbörjas i mitten av vecka 20. Parkera på tillfällig parkering,

Röd linje: Tillfällig väg.

Gul linje: Avtäckning och sprängning pågår vecka 20. Följ tillfällig vägvisning eller parkera på tillfällig parkering.

Grön linje: Avtäckning och sprängning påbörjas i mitten av vecka 21. Följ tillfällig vägvisning eller parkera på tillfällig parkering.

2020-05-04

Viss väntetid för fordonstrafik kan uppstå i samband med våra arbeten. Tänk på att vara ute i god tid.

 

Arbetet pågår enligt nedanstående kartor:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Tillfällig väg.

Grön linje: Sprängning pågår.

Gul linje: Avtäckning och sprängning pågår. Viss väntetid kan uppstå.

Blå linje: Sprängning pågår.

2020-04-29

Arbetet pågår enligt nedanstående karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Röd linje: Tillfällig väg.

Gul linje: Avtäckning och sprängning pågår. Följ tillfällig vägledning.

2020-04-17

Vi är nu klara med etableringsyta och tillfällig parkering. Arbetet går nu vidare enligt nedanstående karta:

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2020-04-09

Vi har under denna vecka påbörjat arbeten med etableringsyta och tillfällig parkering. Under vecka 16 kommer provisorisk väg påbörjas enligt karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2020-04-08

Vi har under veckan påbörjat arbeten med etableringsyta där vår bodetablering ska placeras. Provisoriska vägar kommer byggas, mer information om detta kommer inom kort.

 

Mer information om entreprenadstart finner ni i fillistan ovan "Utskick april - Entreprenadstart".

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2019-05-08

Under vecka 18 genomförde vi de första informationsmötena för området, där många tog möjligheten att komma och höra mer om vår planering. Härnäst kommer vi att skicka ut ett informationspaket till samtliga fastighetsägare tillsammans med ett förslag på läge för fastighetens förbindelsepunkt.

 

Klicka här för att läsa presentationen från informationsmötet Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster..

 

2019-02-19

Projekteringen i området är påbörjad och en geoteknisk undersökning av markförhållandena har utförts.

 

Vi kommer inom kort att göra ett utskick till samtliga fastighetsägare i området med inbjudan till ett första gemensamt informationsmöte.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss


Projektledare

Erik Holmgren
0522-63 88 46

VA-taxor

Katarina Bjelke
0522-63 88 07

LTA-ansvarig

Simon Wilhelmsson
0522-63 88 54


Fiber, Uddevalla Energi

Marcus Jansson
0522-58 08 62


Förrättningslantmätare

Andreas Parianos
0522-69 73 49


Byggledare

Camilla Svensson
076-796 72 00


Platschef NCC

Gustav Hagberg
072-246 68 50


Arbetsledare Ncc AB

Rikard Thunberg
076-521 60 95