Sök

Forshälla-Röd-Sörgården

Forshälla-Röd-Sörgården är ett av våra projekt längs Fräknestranden och vi startade projekteringen under december månad 2016.

Projektets avsikt är att ansluta cirka 9 fastigheter till det kommunala
VA-nätet. Det är vatten och spillvatten som ska byggas ut i området för att förbättra boende, natur och miljö längs med hela Fräknestranden.


I kartan områdesindelning överföringsledning  har detta
område nummer 38.

 

Berörda fastighetsägare kommer, när ett förslag på
ledningssträckning finns framtaget, få ett informationsbrev med inbjudan till informationsmöte och förlag på förbindelsepunkt (er anslutningspunkt).


Utbyggnationen beräknas starta våren sommaren 2018.

Projektör är upphandlad ÅF-Infrastructure. 

 

Under projekteringstiden kan det tillkomma händelser som påverkar projekteringens tidplan såsom fornlämningar, känsliga biotoper, ledningsrättsarbeten, ledningssträckor som ändras samt överklagande som förändrar starten för byggnationen.

Ta alltid ögonkontakt med maskinföraren innan du går runt eller förbi maskinen.

2018-12-21

Vi är nu klara med VA-förläggningen inom ert område. Det kvarstår vissa små justeringar och provtagningar som kommer att göras under våren. Vi tackar för visad hänsyn under tiden vi varit i ert område.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, NCC, 0703-30 92 06.

 

2018-12-11

Under vecka 50-51 kommer vi arbeta med VA-förläggning till fastigheterna 2:87, 2:91 och 2:93. Tillgängligheten till dessa fastigheter kommer att vara begränsad.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, NCC, 0703-30 92 06.

 

2018-11-23

VA-förläggning till fastigheterna 2:87 och 2:93 kommer att påbörjas under vecka 48. Tillgängligheten till dessa fastigheter kommer att vara begränsad. Efter det arbetet kommer vi att påbörja arbeten vid 2:52 och 2:26.

 

Tillfällig platschef är Robin Eriksson, NCC, 0703-30 92 06.

 

2018-11-09

På måndag kommer vi att starta med en hammarborrning vid den stora eken på fastigheten Forshälla-röd 2:7.

 

Våra VA-killar håller på att koppla ihop efter styrd borrning och göra serviserna. De har börjat i söder och går norrut. För närvarande är de på Forshälla-röd 2:6.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

 

2018-09-25

Nu startar vi arbetet på plats i ert område.

Vi kommer att starta med styrd borrning och en del grävning inför detta. Till Forshälla-Berg 555 går första spadtaget i fornlämningen med arkeologen.

 

Vi har nu i området satt ut pinnar med olika färger på toppen:

  • Käpp med blå topp visar var ni får eran anslutning punkt. Är det så att ni tycker att denna står på fel plats så kontakta Camilla.
  • Käpp med grön topp visar var arbetsområdet är.

 

Skulle något problem uppstå så kommer vi kontakta er.

Har ni frågor i övrigt så får ni gärna höra av er till oss eller komma ner till vår etablering.

2018-03-21

Projektet inväntar våren. En av de stora sakerna vi har kvar i vårt projekt är att besikta skicket på vägarana innan byggstart.

Det är ett viktigt moment som ligger med i förrättningen. För att den skall kunna utföras på ett korrekt sätt så behöver det som tillhör vägområdet vara synligt. Kallelse till besiktningen kommer ifrån sakkunnig utsedd av Lantmäteriet.

 

2017-10-03

I början av hösten skickade vi ut ett förslag på förbindelsepunktens läge tillsammans med kallelsen till vårt första informationsmöte. Arbetet med att behandla de önskemål som inkommit är nu behandlade och nya ritningar är framtagna.

 

Nästa steg i processen är att ni inom kort kommer att bli kallade till Lantmäterisammanträde, det sammanträdet är planerat till att hållas den 24 oktober kl.17:00.

 

Under sammanträdet kommer flera ämnen behandlas vilket ni kommer få en sammanställning på i kallelsen. Har ni funderingar om ledningsträckning, teknik, arbetsvägar eller något annat som rör projektet behöver ni inte invänta mötet. Det går alldeles utmärkt att höra av sig till oss på Västvatten om man har funderingar kring hur det skall fungera i praktiken.

 

En påminnelse till er som inte fyllt i blanketten är att vara vänlig och göra det för att sedan returnera den till oss.

 

2017-06-28 Aktuell projektstatus

Vi jobbar vidare, under sommaren kan det hända att ni träffar på oss på Västvatten eller någon av dem som vi har anlitat för att jobba i projektet i ert område. Det som står på tur är säkerhetsställande av gränsmarkeringar och riskanalys med hänsyn till sprängnings och schaktarbeten. När det gäller säkerhetsställande av gränsmarkeringar så är det en tjänst som vi har beställt av Lantmäteriet.

Vi gör det för att vi lättare skall kunna orientera oss när vi utför våra arbeten och för att markägare och fastighetsägare skall se om de finns kvar innan vi startar projektet. Arbetet med riskanalysen kommer att färdigställas av företaget Metron som blev kontrakterade tidigt under 2017 och har varit med under hela processen.

 

2017-05-09 Aktuell projektstatus

Arbetet med projektet rullar på den största milstolpen är att vi har skickat in en ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet.

De senaste månaderna har vi arbetat med att få till övriga tillstånd som behövs för att kunna starta projektet fysiskt.

Några av all de tillstånd vi behöver har i dagarna blivit klara såsom tillstånd av Länstyrelsen för arbete nära fornlämningar samt skyddsvärda biotoper.

Vår projektör arbetar i skrivande stund resultatet ifrån den geotekniska undersökningen vilket vi får ta med oss in i slutgiltiga teknikvalet för ert område.

2017-03-03
I slutet vecka 10 kommer vi att starta upp arbetet med den Geotekniska undersökning i ert område. Arbetet beräknas hålla på i 4-5 dagar. Upphandlad entreprenör Bohusgeo kommer att gå fram med en borrvagn längs den tänkta ledningssträckningen som i ert område mestadels är i väg.

Vi hoppas att ni har överseende med detta och tar det lugnt i trafiken när ni passerar entreprenörens yrkesarbetare.


Forshälla-Röd-Sörgården

Kontakta

Projektledare

Erik Holmgren
Telefon: 0522-63 88 46

 

LTA-ansvarig

Anja Boström

0522-63 88 42

 

Platschef, NCC

Kenneth Olausson

0703-01 37 24

 

Byggledare, Västvatten

Camilla Svensson

0767-96 72 00

 

Arbetsledare, NCC

Rikard Thunberg

0765-21 60 95

 

Abonnentingenjör Västvatten

Katarina Bjelke
0522-63 88 07

Prenumerera

Hantera prenumeration