Sök

Dramsvik

Information till berörda fastighetsägare, markägare och vägföreningar inom området Dramsvik 28

 

Västvatten AB planerar att bygga vatten- och avloppsledningar (VA) i ert område.

Aktuella telefonnummer 

Avgiftsberäknare

Länk till avgiftsberäknare (2018)

Beräknad tid för avgiftsbetalning

Avgiftsbetalning sker efter slutbesiktning, preliminärt oktober 2018. Mer precisa uppgifter kommer i augusti 2018.

Tidsplan

Klicka här för tidsplan Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2018-11-09

Nu har vi kopplat in vatten och avlopp på stamledningarna, med några justeringar kvar att göra.

 

Vi vill tacka för ett gott samarbete under den tid vi har varit här!

 

2018-10-10

Information gällande asfaltering inom Dramsvik

 

Torsdag eftermiddag och fredag kommer asfaltering pågå inom ert område. Arbetet påbörjas på den nedre vägen (röd linje i kartan nedan) när man är klar där kommer man att fortsätta på den övre vägen (blå linje i kartan nedan).

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

2018-10-09

Nu börjar det närma sig slutbesiktning för projektet. Just nu pågår återställningsarbeten samt provningar. Arbetet med detta beräknas vara klart till månadsskiftet oktober/november.

 

2018-10-03

Onsdag den 10 oktober asfalterar vi vägarna. Redan nu på fredag kommer vi att börja justera vägarna inför asfalteringen.

 

Du som utför arbete på din fastighet med hjälp av grävmaskiner och lastbilar - undvik detta under vecka 42. Asfalten måste svalna och härda ordentlig och den kan bli förstörd av tunga fordon som kör och svänger på vägarna. Tack för din hjälp! Blir asfalten sönderkörd är det tyvärr vägföreningarna som måste stå för att fixa dessa.

 

Besiktning av vägarna kommer att ske tisdagen 16 oktober.

 

2018-09-24

Nu är provtryckningen klar och okej. Som det ser ut nu så kommer vi att ta vattenprovet den 2 oktober.

 

Vi kommer att fortsätta med återställningsarbeten.

 

2018-09-10

Vecka 37 kommer vi att lägga rör och fiberslang på den sista biten; framför fastigheterna Dramsvik 667, 701 och 702.

 

Vecka 37-38 gör vi återställningsarbeten runt i hela området - för att under vecka 38 provtrycka ledningarna i området.

 

2018-08-28

Vecka 35 och 36 kommer vi att lägga rör och fiberslang på Dramsvik 705, 708, 709, 711, 712, 714 och 719.

 

Vi har nu börjat med sista vägen i området och sprängningsarbetena är klara.

 

Vi kommer att starta med att kontrollera ledningarna så att det inte är några fel på dessa (provtryckning). Skulle något problem uppstå så kommer vi att kontakta er.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

 

2018-08-14

Hoppas att ni har haft en trevlig sommar!

Nu är vi tillbaka och har dragit igång med arbetena i området.

 

Vecka 33 kommer vi att lägga rör och fiberslang på följande platser: Dramsvik 645, 650, 651, 664 och 667.

Vi kommer att fortsätta med sprängningen från Dramsvik 711, 712, 714, 718, 719 och 725.

 

2018-06-29

Vecka 27 kommer att lägga rör och fiberslang vid Dramsvik 533, 527 och 523. Vi startar även vid Dramsvik 636, 645 och 650. Denna vecka kommer vi inte att ha några sprängningar i området. Vi går däremot över och justerar vägarna om det behövs.

 

På torsdag eftermiddag avslutar vi våra arbeten och går på semester.

6 augusti startar vi upp igen. Då blir det sprängningar vid Dramsvik 711, 712, 714, 716, 718, 719 och 725. Arbeten med VA och fiber blir det från Dramsvik 645, 650, 661 och 664.

 

Vi önskar alla en trevlig sommar!

 

2018-06-18

Vecka 25-26 kommer att lägga rör och fiberslang på följande platser: Dramsvik 528, 531, 532, 534, 535 och 537. Här blir vi troligtvis klara vecka 25.

 

Vecka 26 kommer vi att starta med VA och fiber runt Dramsvik 523, 527, 529 och 533. Vi kommer även att ta med oss serviserna till fastigheterna Dramsvik 625 och 636.

 

Vecka 25-26 kommer vi att spränga på följande platser: Dramsvik 701, 704, 705, 708, 709, 710 och 712.

Vi kommer att ha semesterstängt vecka 28-31.

2018-06-01

Vecka 23 kommer vi att lägga rör och fiberslang på följande platser: Dramsvik 550, 556, 557, 562, 563, 565 och 569. Vecka 24 kommer vi att påbörja sträckan förbi Dramsvik 523. Det innebär att du som har infart på den vägen måste parkera bilen på annan plats.

 

Under vecka 23-24 kommer vi också att spränga på vägen som går förbi Dramsvik 661, 663, 664, 667, 701 och704. Sprängningen kommer att fortsätta vägen fram.

 

Tänk på att köra ut din bil när vi kommer till er fastighet så att den inte blir instängd.

 

Tack för ditt tålamod!

 

2018-05-17

Vecka 20 kommer vi att spränga på följande platser:

Dramsvik 645, 650, 661, 667 och 664. Därefter fortsätter vi vägen fram.

Tänk på att köra ut bilen/bilarna när vi kommer till er fastighet så att de inte blir instängda.

Vecka 21-22 kommer att lägga rör och fiberslang på följande platser: Dramsvik 550, 556, 557, 562, 563, 565 och 569.

 

2018-04-23

Vecka 17–18 kommer vi lägga VA och fiber på följande ställen:

Dramsvik 430, 452, 453, 455 och 690.

 

På tisdag 24/4, efter kl. 9.00, kommer vi att gräva av vägen vid fastigheten Dramsvik 452. Då kan ingen trafik komma fram under några timmar. Du som ska ut och åka kl. 9.00–12.00, tänk på att köra ut bilen före kl. 9.00.

 

I slutet av vecka 18 kommer vi att starta med VA, fiber och el på vägen vid Dramsvik 550, 556, 557, 562, 563, 565 och 569. Då blir det återigen svårt att komma fram här.

2018-04-10

Vecka 14-15 kommer vi att fortsätta spränga på följande platser: Dramsvik 550, 556, 557, 562, 563, 565 och 569.

 

När vi är klara där kommer vi att fortsätta med vägen till Dramsvik 523, 527,528, 529, 531, 532, 534, 535 och 537 och vi kommer att lägga rör och fiberslang i diket mellan Dramsvik 510 och 458.

2018-03-26

Vecka 13-14 kommer vi att spränga på följande platser:

Dramsvik 506, 510, 523, 550, 556, 557, 562, 563, 565, och 569.

 

Vi kommer att lägga rör och bygga väg på följande platser:

Dramsvik 440, 452, 453, 456, 505, 506, 510, 685, 690.

 

Vi har nu i området satt ut pinnar med olika färger på toppen:

 • Käpp med blå topp visar var ni får eran anslutning punkt. Tycker ni att denna står på fel plats, kontakta Camilla.
 • Käpp med grön topp visar var arbetsområdet är.

2018-03-13

Vintern har kommit för att stanna och vi har ca 0,5m tjäle i vägarna där vi gräver. För att underlätta arbetet har vi tagit en kontakt med räddningstjänsten och fått tillstånd att tjältina med hjälp av kol. Det innebär att vägsträckan längs den röda linjen på nedan ritning kommer att vara avstängd hela dygnet under vecka 11 och ev. under vecka 12.

 

Vid frågor kontakta Kenneth, platschef 070-301 37 24 eller Camilla, byggledare 076-796 72 00.

2018-03-12

Vecka 11-12 kommer vi att:

 • spränga på Dramsvik 456, 453, 452, 472, 506 och 510.
 • lägga rör och bygga väg på Dramsvik 679–685 och 456.

 

Fastigheterna Dramsvik 550, 556, 557, 562, 565 och 569 får det besvärligt att komma fram på dagtid när vi går igen fornlämningsområdet.

 

Vi har nu i området satt ut pinnar med olika färger på toppen:

 • Käpp med blå topp visar var ni får er anslutningspunkt. Är det så att ni tycker att denna står på fel plats så kontakta Camilla.
 • Käpp med grön topp visar var arbetsområdet är.

2018-02-27

Vecka 9–10 kommer vi att spränga på följande platser: Dramsvik 659, 679, 682–685, 455, 690, 456, 453 och 452

Vi kommer att lägga rör och bygga väg på följande platser: Dramsvik 659, 677-682, 591 mot avtagsvägen till fastigheterna 550, 557, 562, 563, 565 och 569.

 

I området finns nu pinnar utsatta, med olika färger på toppen.

 • Käpp med blå topp visar var ni får er anslutningspunkt. Är det så att ni tycker att denna står på fel plats, kontakta Camilla.
 • Käpp med grön topp visar var arbetsområdet är.

 

Skulle något problem uppstå så kommer vi kontakta er.

Har ni frågor i övrigt, hör gärna av er.

2018-02-09

Vi har nu i området satt ut pinnar med olika färger på toppen:

 • Käpp med blå topp visar var ni får er anslutningspunkt. Kontakta Camilla om ni tycker att denna står på fel plats.
 • Käpp med grön topp visar var arbetsområdet är.


Under vecka 7-8 kommer vi att jobba med följande:

 • Sprängningar på Dramsvik 455, 506-510, 679, 682-685 och, 690.
 • Rörläggning och vägbygge på Dramsvik 580, 581- 591, 659-645, 677-673 och 657.
 • Styrd borrning för ledningar för vatten, spillvatten och fiber på åkermarken ner mot havet. Under denna tid kommer det att uppstå mindre störningar för förbipasserande fordonstrafik på den markerade sträckan (se bild med röd linje, nedan).

 

Skulle något problem uppstå så kommer vi kontakta er.

Hör gärna av er om ni har funderingar!

2018-01-12

God fortsättning på året!

Nu har vi startat upp arbetet med att lägga rör och spränga här i Dramsvik. Vi kommer att börja spränga vid fastigheterna Dramsvik 644, 673 och 704. Därefter går vi till Dramsvik 580,581, 584 och 585. När vi är klara med sprängningen på respektive område kommer vi att lägga rör.

 

Vi kommer att sätta ut förbindelsepunkter för servisanslutningarna på tomterna. Dessa pinnar är målade med en blå färg. Titta på dessa förbindelsepunkter om de står på rätt ställe, gör de inte det så hör av er till NCC så att de eventuellt kan flytta dem.

 

Skulle något problem uppstå så kommer vi kontakta er. Har ni frågor i övrigt så får ni gärna höra av er till Kenneth eller Rikard, eller komma ner till vår etablering (frågor vardagar 07.00-16.00.)

 

Klicka här för att skriva ut informationsbrevet. Pdf, 52.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2017-12-14

Västvatten och NCC önskar er en god jul och ett gott nytt år!

 

Efter helgerna, den 8 januari, startar Ncc arbetet i Dramsvik på två fronter. En med sprängning och den andra med rörläggning.


Klicka på kartan nedan för att läsa all information från NCC.

2017-12-11

Nu är vi igång! NCC har påbörjat arbetena i Dramsvik med trädfällning, viss slyröjning och mätarbeten. Inom kort kommer en preliminär tidplan att presenteras på denna sida.

2017-11-27

Igår genomfördes ett informationsmöte på Åh Stiftsgård, där entreprenören Ncc var närvarande. På mötet diskuterades bl.a. taxor, tidplan, säkerhet, räddningstjänst och post-och sophantering.

 

Klicka här för att läsa presentationen från mötet (PPT). Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

 

2017-09-29

Upphandling av entreprenör är nu klar. Ncc kommer att utföra VA-arbetena i Dramsvik och Västerby. Dessa båda projekt kommer att utföras samtidigt. Västerby startar oktober/november och Dramsvik november/december. Ett informationsmöte kommer att hållas där Uddevalla Vatten AB och Ncc AB kommer att informera om tidplaner och logistiklösningar såsom parkeringar, tillgänglighet mm. Ni kommer att kallas ca 3 veckor innan mötet som hålls strax före byggstarten.

 

2016-11-17

Informationsmöte hölls för berörda fastighetsägare i området Dramsvik på Åh Stiftgård. Totalt antal deltagare var 70 personer. Informationens innehåll återfinns under rubriken information daterad 2016-11-17. Huvudämnen var tidplan, avgifter, LTA och förbindelsepunkten. 

Det finns möjlighet att prenumerera på sidan för att få kommande uppdateringar om projektet som mail.
 

2016-05-16​

Mellan 20-30 maj kommer geoteknisk under sökning att genomföras i området. Denna ligger till grund för vilken typ av VA-förläggning som kommer att användas. När detta är klart och vi har ett färdigt ledningssystem att presentera kommer en kallelse till ett informationsmöte för fastighetsägare och markägare att skickas ut. Detta möte planeras att preliminärt hållas i augusti.

 

Samtidigt kommer lantmäteriet att starta sitt arbete med ledningsrätter. Ledningsrätter behövs för att få lägga ledningar i annans mark. Denna process brukar ta mellan 3-6 månader. Då startar också arbetet med att söka ev. strandskydd, biotoputredningar och arkeologiska bedömningar/undersökningar. Dock kan överklaganden inkomma vilket kan medföra tidsförskjutningar och eventuell omprojektering. Sammantaget innebär det att vi inte kan precisera en exakt tidplan.

 

Tidigare information

Projektering [1] av VA-ledningarna beräknas starta i oktober 2015 och vara klart hösten 2016. På bifogad ritning kan ni se vilka fastigheter som bedöms anslutas. Observera att det är en preliminär bedömning i det här skedet, förändringar kan ske.

Det första som görs i projekteringen är att projektören på plats hittar lämpliga ledningssträckningar, de markerar och mäter in sträckan. Därefter ska geotekniska [2] undersökningar utföras i planerade ledningssträckningar. Sedan gör projektören ritningar och texter för att kommunen skall kunna handla upp en entreprenör som utför byggandet av ledningarna.

 

Därför kan det hända att ni träffar på någon av oss från Västvatten AB, kommunen eller några av våra konsulter och deras medarbetare i anslutning till er fastighet under projekteringstiden. Vår projektör kan behöva utföra vissa fältarbeten inne på er fastighet under projekteringen. Exempel på fältarbeten kan vara att mäta höjder och lägen för den planerade ledningsdragningen.

När lämpliga ledningssträckningar är framtagna kommer Västvatten AB att skicka ut en begäran om marktillträde för geotekniska undersökningar på de marker och vägar där ledningen preliminärt ska läggas.

 

Byggnation av ledningarna planeras ske från hösten/vintern 2016 och pågå till hösten 2017. Tiden för byggstart är dock osäker ännu. Ledningsrättsarbetet, biotoputredningar, arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för byggstart.

_________________________________

Berörda fastighetsägare kommer även att kallas till informationsmöte preliminärt våren 2016. Vi beräknar då att första utkastet med VA-ritningar är klara och kan presenteras på detta möte.

Under våren 2016 planeras mer information skickas till er och ni kan även följa projektet här. I denna kommande information har ni möjlighet att ange fastighetens nuvarande anläggningar för vatten och avlopp samt önskemål om förbindelsepunkten [ 3] på en bifogad karta.

Projektör är Alp Markteknik AB.

 

[1] Vid projekteringen bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar m.m. på detta.

[2] Med begreppet ”geoteknik” avses jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering och byggande.

[3] Den punkt, belägen ca 0,5 m utanför tomtgräns, där kommunen levererar vatten respektive tar hand om ert avlopp.

Kontakta

Byggledare och första kontaktperson för projektet

Camilla Svensson

0767-96 72 00

 

Journummer utanför arbetstid

031-703 17 80

 

Projektledare

Peter Dosé
Telefon: 0522-63 88 35

LTA-ansvarig

Anja Boström

0522-63 88 42

 

Platschef NCC

Kenneth Olausson

070-301 37 24

 

Arbetsledare NCC

Rikard Thunberg

0765-21 60 95

 

Taxefrågor

Abonnentingenjör Västvatten

Katarina Bjelke
0522-63 88 07

 

Vattenmätarfrågor

Mätartekniker
Christer Bagger
Telefon: 0522-63 88 06

 

Besiktning & vibrationsmätning

METRON

Ann-Sofie Wessberg
Telefon: 070-585 04 21

 

Fiberfrågor

Lars Månsson

Uddevalla Energi
Telefon: 0522-63 62 26

 

Beredare Fiberfrågor

Daniel Sarheim

Uddevalla Energi
Telefon: 0522- 63 47 21

 

Lantmäteriet

Ledningsrätts- och fastighetsfrågor
Berit Carlsson
Telefon: 0522-69 73 61

Prenumerera

Hantera prenumeration