Sök

Buslätt

Buslätt är ett av våra projekt längs Fräknestranden som följer i spåret av de tidigare byggda VA-ledningarna mellan Uddevalla och Ljungskile.

Ledningar för vatten och spillvatten skall byggas ut i området som ett led i att förbättra för boende, natur och miljö utmed hela den aktuella kuststräckan.

Projektet är planerat att färdigställas i slutet av 2022 med entreprenadstart i slutet av 2021.

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

2022-11-11

Arbetet i projektet har löpt på enligt plan.
Slutbesiktning sker 1 december 2022.

Fram till 1 december kommer det att pågå återställningsarbeten. Viss väntetid kan uppstå, cirka 5-10 min. Vänligen visa hänsyn för våra arbetare och för era grannar.

Använd gärna reflexväst när ni rör er i området. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

2022-11-04

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Arbetet i projektet har löpt på enligt plan. Slutbesiktning kommer att ske 1 december.

Använd gärna reflexväst när ni rör er i området. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

2022-10-28

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.
Använd gärna reflexväst när ni rör er i området. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-10-21

Arbete med provtryckning och rensning av ledningar pågår ett par veckor framöver. På vissa ställen kommer det stå vatten och spola, vänligen stäng ej av kranarna då detta är en del i vattenreningsprocessen.

Allt eftersom vi ser att provtryckning och andra kontroller av
VA-systemet blir klart så kommer vi att arbeta med att ta bort tillfälliga vägar och justera vägarna. Viss väntetid kan uppstå och var gärna ute i god tid. Tack för ert tålamod och visad hänsyn till vår personal ute i fält.

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.
Använd gärna reflexväst när ni rör er i området. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka här för att förstora bilden

2022-10-14

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.
Använd gärna reflexväst när ni rör er i området. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

2022-10-07

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.
Använd gärna reflexväst när ni rör er i området. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-09-30

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Använd gärna reflexväst när ni rör er i området. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-09-23

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

2022-09-19

Västvattens Abonnenthandläggare Katarina Bjelke kommer till etablering en måndag den 19 september kl. 9-15 för att svara på frågor om avgifter och inkoppling. Välkomna!

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-09-13

Onsdagens besök av Västvattens abonnenthandläggare Katarina Bjelke ställs in på grund av sjukdom. Men ni är välkomna måndagen den 19 september klockan 9-15, för att svara på era frågor om avgifter och inkoppling. Välkomna!


2022-09-09

Västvattens abonnethandläggare Katarina Bjelk kommer till NCCs etablering, under måndag den 19 september klockan 9-15, för att svara på frågor om avgifter och inkoppling. Välkomna!


Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

2022-09-02

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Måndag den 5 september mellan 8:00-16:00 är vägen avstängd vid Buslätt 215.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

2022-08-26

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora

2022-08-19

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

2022-08-11

Projektet är tillbaka efter semester och arbetet på plats pågår. Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-07-07

Nu tar projektet semester och arbetet i området kommer att börja igen måndag den 8 augusti under vecka 32. Efter semestern kommer vi att utföra arbeten enligt bifogad karta.

Trevlig sommar!

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-07-01

Reviderad information gällande arbetet av förläggning av vatten och avlopp i ert område.

Projektet har stängt för semester under vecka 28-31.

Vi kommer att utföra arbeten enligt bifogad karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-06-28

Reviderad information gällande arbetet av förläggning av vatten och avlopp i ert område.

Vi kommer att utföra arbeten enligt bifogad karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-06-20

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-06-10

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

2022-06-03

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora

2022-05-25

Projektet är stängt fredag den 27 maj.

Västvattens abonnenthandläggare Katarina Bjelke kommer till NCC:s etablering på Buslätt torsdag den 2 juni mellan klockan 10:00-16:00. Ni är välkomna till etableringen om ni har frågor.

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

2022-05-20

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

 

2022-05-16

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

 

2022-05-02

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

 

2022-04-19

Under föregående vecka har det varit ett fiberavbrott som har påverkat många fastigheter inom området. Även vid ett par tidigare tillfällen har enstaka fastigheter drabbats av avgrävning av fiber. I området finns problem med dokumentationen av fibernätet där kablarnas verkliga läge avviker från det dokumenterade/utsatta läget. Vi försöker genom ett nära samarbete med fiberföreningen att minimera konsekvenserna av detta.

Det har inkommit klagomål på att fordon som passerar på slingan kör fort. Vänligen visa hänsyn för allas trevnad.

Använd gärna reflexväst när ni rör er i området. Vi delar ut reflexvästar, stanna vid våra bodar så får ni en väst.

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden


2022-04-08

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2022-04-05

Vi har påbörjat sprängningsarbeten på vägen in mot fastigheterna Buslätt 354, 355 och 359 m.fl.

Tänk på att vägen kommer att vara avstängd och tillfällig parkering ska användas.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden


2022-04-04

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden


2022-03-25

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2022-03-22

Kompletterande information gällande vägavstängning i Buslätt.

Vägen är avstängd vid Buslätt 220 / 226 från och med imorgon tisdag 22 mars kl. 08.00 till fredag 25 mars kl. 14.00.

Vägen kommer behöva vara avstängd igen nästa vecka (V.13) preliminärt måndag kl. 07.00 till fredag kl. 14.00.

Vi kommer anordna parkeringsplatser under dagen.

2022-03-18

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

2022-03-14

Vi kommer att utföra arbeten enligt karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-03-07

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2022-03-03

Vi meddelade tidigare om en vägavstängning.

Vi har öppnade vägen för trafik igår onsdag, men det kommer att bli lite störningar idag torsdag, vi beräknar att det kan uppstå väntetid för fordonstrafik på ca 10-15 min.


2022-02-24

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-02-18

Vi har påbörjat utsättning av förbindelsepunkternas läge med en blå käpp samt utsättning av arbetsområdet med gröna käppar. Vi kommer att utföra arbetet enligt bifogad karta.

Om ni hör någon som inte får veckobrevet får ni gärna hänvisa till Kalle eller Camilla, kontaktuppgifter ser du till höger på sidan.

Karta som visar arbete som ska utföras Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-02-14

Vi har påbörjat utsättning av förbindelsepunkternas läge med en blå käpp samt utsättning av arbetsområdet med gröna käppar.

Vi kommer att utföra arbeten enligt nedan karta. Under projekttiden kommer veckobrev skickas ut via mail.

Om ni hör någon som inte får veckobrevet får ni gärna hänvisa till Kalle eller Camilla, kontaktuppgifter ser du till höger.

Karta som visar arbete som ska utförasFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2022-02-07

Vi har påbörjat utsättning av färbindelsepunkternas läge med en blå käpp samt utsättning av arbetsområdet med gröna käppar.

Vi kommer utföra arbetet enligt bifogad karta.

Vi välkomnar Gustav Hagberg till projketet. Han ersätter Rikard som platschef i projektet.

Under projkettiden kommer veckobrev skickas ut via mail. Om ni hör någon som inte får veckorbrevet får ni gärna hänvisa till Kalle eller Camilla, kontaktuppgifter ser du till höger.

Karta som beskriver arbete som ska genomförasFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora


2022-01-31

Vi har påbörjat utsättning av förbindelsepunkternas läge med en blå käpp samt utsättning av arbetsområdet med gröna käppar. Vi arbetar med tillfälliga vägar samt tillfälliga parkeringar. Vi kommer även att fortsätta med nedtagning av träd och sly inom arbetsområdet.

Under projekttiden kommer veckobrev skickas ut via mail.

2022-01-24

Vi har påbörjat utsättning av förbindelsepunkternas läge med en blå käpp samt utsättning av arbetsområdet med gröna käppar. Vi arbetar med tillfälliga vägar samt tillfälliga parkeringar. Vi kommer även att påbörja nedtagning av träd och sly inom arbetsområdet.

2022-01-17

Vi har påbörjat utsättning av förbindelsepunkternas läge med en blå käpp samt utsättning av arbetsområdet med gröna käppar.

Arbetet är påbörjat med etableringsytan, tillfälliga vägar samt tillfälliga parkeringar.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

2022-01-10

Vi är nu tillbaka från vår julledighet och har påbörjat utsättning av förbindelsepunkternas läge med en blå käpp samt utsättning av arbetsområdet med gröna käppar.


Vi har påbörjat arbetet med etableringsytan, tillfälliga vägar samt tillfälliga parkeringar.


Under projekttiden kommer veckobrev skickas ut via mail. Om ni hör någon som inte får veckobrevet får ni gärna hänvisa till Kalle eller Camilla se kontaktlistan.

2021-12-23

Nu har vi startat så smått med arbetet av förläggning av vatten, avlopp i ert område. Vi har påbörjat utsättning av förbindelsepunkternas läge med en blå käpp samt utsättning av arbetsområdet med gröna käppar.


Vi kommer påbörja arbetet med etableringsytan under vecka 1.


Under projekttiden kommer veckobrev skickas ut via mail. Om ni hör någon som inte får veckobrevet får ni gärna hänvisa till Kalle eller Camilla se kontaktlistan.

2021-12-01

Nu har vi startat så smått med arbetet av förläggning av vatten, avlopp i ert område.


Vi har påbörjat utsättning av förbindelsepunkternas läge med en blå käpp samt utsättning av arbetsområdet med gröna käppar.


En arkeologisk undersökning har gjort i början av vecka 47.


Nästa större arbete som kommer att göras är att vi bygger en etableringsyta för projektet. Det kommer mer information om detta i kommande utskick.

2021-10-14

Den 4 oktober genomfördes vårt informationsmöte för området med god uppslutning. För dem av er som inte hade möjlighet att närvara finns här presentationen från mötet samt lite säkerhetsinformation om den begränsade sikten från arbetsmaskiner.


Presentation informationsmöte - Buslätt Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vad har man för sikt i en maskin Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2021-10-04

För er som inte har möjlighet att delta fysiskt under kvällens informationsmöte (start 17:30) så kommer vi att webbsända presentationen via Teams.


Ni kan ansluta genom att följa länken nedan.

Klicka här för att ansluta till mötet Länk till annan webbplats.

2021-09-23

Projektet löper stadigt vidare och projekteringen har gått in i slutfasen. Äntligen har pandemirestriktionerna lättats så att vi har möjlighet att genomföra ett efterlängtat informationsmöte.


Under veckan har ett informationsbrev gått ut till de boende i området med inbjudan till mötet samt ett förslag på förbindelsepunktsplacering. Vi ber er besvara frågorna i formuläret och skicka tillbaka det till oss i det medföljande svarskuvertet så snart som möjligt.


Informationsmötet kommer att hållas på Åh Stifts- och konferensgård den 4/10 med fika från kl. 17:00 och mötesstart kl. 17:30.


Anmälan sker på mejl eller telefon senast 27/9 till liselotte.coleman@vastvatten.se, 0522–638845.

2020-11-09

Nu är projekteringsarbetet i full gång och vissa av er har säkert sett våra projektörer ute i området.


Några geotekniska undersökningar har också genomförts men huvuddelen av det arbetet kommer att utföras under vecka 47-49.

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

...

Kontakta oss


Ansvarig projektledare Västvatten

Peter Dosé
0522-63 88 35

 

VA-taxor Västvatten

Katarina Bjelke
0522-63 88 07


LTA-ansvarig Västvatten

Simon Wilhelmsson
0522-63 88 54


Projektör

Tobias Jonåker
070- 879 98 25


Platschef NCC

Gustav Hagberg
072-246 68 50


Arbetsledare NCC

Kalle Fransén
079-072 71 96


Byggledare MEXL

Camilla Svensson
076-796 75 00