Västvatten

Ulebergshamns avloppsreningsverk

Ulebergshamns avloppsreningsverk är placerat på allmänplatsmark som Sotenäs kommun vill kunna nyttja. Anläggningen ska därför rivas.

Åtgärd utfördes innan midsommar 2018.
Rivningsentreprenör var Markbygg AB.

 

 

 

Kontakt

 

Roger Sköld

ML projektledning

070-358 00 12

 

Martin Birgersson

Västvatten AB

0522-63 88 32