Västvatten

Relining Bohus-Malmön

Längst ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

Relining av vattenledning mellan fastlandet och Bohus-Malmön. Idag har Sotenäs Vatten AB två vattenledningar. Den äldsta av vattenledningarna är idag inte i bruk, då den varit trasig vid ett flertal tillfällen. Sotenäs Vatten AB avser att relina den äldre ledningen. Vid en relining förs en tunnare ledning in i den befintliga ledningen.

 

För att möjliggöra relining av ledningen behöver befintlig ledning grävas fram både på fastlandssidan och Malmösidan.

När vi har ledningen framgrävd avser vi även att byta ut trasiga ventiler m.m.

 

Sotenäs Vatten AB planerar att starta jobbet tisdagen den 1 oktober, med start av entreprenörsetablering från måndagen den 30 september. Vi siktar på att komma igång enligt plan, men vi måste ta hänsyn till

eventuellt högvatten och vädret. Vår förhoppning är att jobbet ska vara klart på ca 4 veckor, men längre tid kan bli aktuellt.

Framkomlighet under arbetet

Våra entreprenörer kommer sträva efter att framkomligheten vidhålls så långt som möjligt på båda platserna. För allas säkerhet uppmanas ni vid önskan om passage att påkalla om entreprenörernas uppmärksamhet

innan passagen sker. En grop kommer att grävas vid de utmarkerade blå kryssen (se nedanstående bild), men vi kommer att försöka begränsa groparnas storlek så mycket som möjligt.

De blå kryssen visar var arbetet huvudsakligen kommer att ske

För er som bor/besöker fastlandssidan
Arbetet kommer att innebära begränsad framkomlighet till stranden och bryggorna utmed fastigheterna Bua 1:16 och Bua 1:26.

Har ni möjlighet att gå förbi arbetsområdet är det okej. Möjligheten att komma fram med bil kommer att kvarstå under arbetets gång, men under vissa dagar kan det innebära väntetider.

 

För er som bor/besöker

Bohus-Malmönsidan

Arbetet gör att framkomligheten till sjöboden beläggen mellan havet och fastigheten Malmön 1:205, samt bryggorna öster om färjeläget kommer att bli begränsad under tiden som arbetet pågår.

2019-11-27

Under torsdagen den 28 november kommer inkoppling av den relinade/renoverade sjöledningen att ske, vi kommer därför att behöva stänga av vattnet i de fastigheter som berörs mellan klockan 07.00-17.00.

 

Ni som har ett telefonnummer kopplat till fastighetsadressen har fått ett röstsamtal/sms skickat till er om ni berörs av arbetet.

 

Vatten kommer att finnas att hämta i brandposten på Grönvik 3.

Klicka på bilden för att förstora

Klicka på bilden för att förstora

Kontakt

Projektledare

Ellinor Johansson

0522 - 63 88 51

 

Prenumerera