Västvatten

Orrvik/Vansvik

Vatten- och avloppsledningar (VA) byggs i Orrvik/Vansvik.


Inom området anläggs vatten- spillvatten- och dagvattenledningar via markschaktning. För att leda vidare spillvattnet till Omholmens avloppsreningsverk anläggs ett antal pumpstationer.

 

Bygget pågår sedan våren 2018 och efter att tidsplanen reviderades beräknas rörläggningen vara klar mars/april 2019.

Vi arbetar med återställningsarbeten till och med maj 2019.

 

Tidiga dokument, som skickats ut fysiskt, hittar du genom att scrolla ner på sidan eller klicka här.

Avgiftsberäknare

Länk till avgiftsberäknare (2019)

2019-06-13

Nu är den allmänna VA-anläggningen i Orrvik slutbesiktigad och anläggningen är överförd från Markbygg till Sotenäs Vatten AB.

Vi har skickat ut fakturor på anläggningsavgift och VA-uppgifter (karta med ritning på förbindelsepunktens läge).

 

När du som fastighetsägare betalat anläggningsavgiften och byggt ledningar fram till tomtgränsen, kan du beställa tid för besiktning av inkoppling i tomtgränsen. Vi kan vid samma tillfälle också montera vattenmätare (helårsboende) eller backventil (fritidsboende) i mätarkonsolen och öppna vattenservisventilen.

 

Du som fastighetsägare ska ha monterat en mätarkonsol på frostfri, lätt tillgänglig plats (ej i krypgrund, m.fl. trånga utrymmen).

 

Vår rörnätsavdelning i Kungshamn är bemannad hela sommaren. Vi kan oftast med ett par dagars varsel komma och besiktiga inkoppling.

 

Beställ besiktning av inkoppling via e-post anslutning@vastvatten.se eller via växel 0522-63 88 00.

 

2019-04-14

På grund av ledningsinkoppling stängs dricksvattnet av till Orrvik, tisdag 16/4, kl. 11.00-16.30 samt på onsdag 17/4, kl. 8.00-15.00.

 

Tappa gärna på förhand upp det vatten du behöver under dessa tider.

 

Vidare förväntas vattenavstängning ske under en kortare period tisdag alt. onsdag veckan efter påsk.

 

2019-01-24

Utbyggnaden av allmänna VA-ledningar är nu i slutfasen och slutbesiktning av anläggningen beräknas, enligt gällande tidplan mellan beställare och entreprenören Markbygg, ske vecka 22, 2019. När besiktning är gjord med godkänt resultat övertar Sotenäs Vatten AB anläggningen från entreprenören.

 

Din fastighet får ledningar framdragna till en förbindelsepunkt i anslutning till din fastighetsgräns. Förbindelsepunkten kommer redovisas i en så kallad VA-uppgift som skickas ut så snart slutbesiktningen är godkänd. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan VA-huvudmannens och fastighetsägarens ansvar. Alla installationer på fastighetens sida om förbindelsepunkten utförs och bekostas av dig som fastighetsägare.

 

Avgiftsskyldighet för både anläggningsavgift och brukningsavgift inträder när förbindelsepunkt är upprättad och meddelad.

 

Läs mer om bl.a. avgifter, VA-uppgift och mätarplats i informationsbrevet som är daterat 190124 (klicka här).PDF

 

2018-10-16

Från den 18 oktober kommer du att behöva köra vägen över Ödegårdarna för att ta dig till Orrvik 16-44.

 

Vi kommer därefter jobba oss ut mot vår etablering. Det innebär att du gradvis behöver köra över Ödegårdarna även för att nå Orrvik 15, 14, 13…osv.

 

2018-09-26 Reviderad tidplan

Sidan är uppdaterad med reviderad tidplan.
I det grå fältet "Information och dokument" hittar du alltid den senaste versionen.

 

2018-06-29 Arbete efter semestern och reviderad tidplan

 • Vecka 32 fortsätter vi med rörläggningen vid fastighet 32-37. Vägen kommer då att vara avstängd t.o.m. vecka 33.

  Vi börjar också med bergavtäckning vid fastighet 42-15 och med påföljande sprängning och VA-arbeten därefter.
  Vägen kommer då att vara avstängd vecka 32-36.

  Avstängning av väg Orrvik 24-21 kommer att ske vecka 34.

 

 • Sidan är uppdaterad med reviderad tidplan.
  Se det grå fältet "Information och dokument".

 • Jourkontaktlistan i den grå rutan är också uppdaterad. 

 

2018-06-01 Presentation från infomöte

Klicka här för att kika på presentationen från informationsmötet 11 maj.PDF

 

2018-05-02 Detaljerad tidplan

Nu finns en detaljerad tidplan att ta del av, i det grå fältet "Information och dokument".


Kontakt

Urban Vikingsson

0703-45 96 82

Kontakt vid oplanerade händelser - jour

Robert Pettersson

Platschef

0739-17 17 76

 

Rickard Eriksson

Arbetsledare

0739-17 08 63


Prenumerera