Västvatten

Nygatan, Kungshamn

På Nygatan i Kungshamn har Västvatten lagt nya vatten- spillvatten- och dagvattenledningar.

 

VA-arbetet är nu färdigt. Gatan ska stensättas så fort den "satt sig", efter vintern. Under tiden är gatan enbart grusad, men det går förstås bra att köra på den som vanligt.

Åh Slussen

Kontakta

Projektledare

Andreas Berger
Telefon: 010-456 50 55

Platschef

Robert Pettersson

Telefon: 0739-17 17 76


Kontaktperson dagvatten

Therese Englund

Telefon 0522-63 88 38

 

Prenumerera