Västvatten

Nygatan, Kungshamn

På Nygatan i Kungshamn ska Västvatten lägga nya vatten- spillvatten- och dagvattenledningar. Idag saknas dagvattenledningar och övriga ledningar är gamla och i dåligt skick.

 

Detta kommer att leda till:

  • Bättre dricksvatten
  • Mindre risk för översvämningar
  • Bättre miljö

 

Med början i december 2017 kommer vi att lokalisera befintliga ledningar, ordna så att spillvattennätet skiljs från dagvattennätet, se till att spillvattenledning är tät samt rena och fördröja dagvattnet enligt kommunens riktlinjer.

 

Vi beräknar att vi kommer att vara klara i början av sommaren 2018.

 

Klicka här för detaljerad tidplan.öppnas i nytt fönster

 

2018-07-05

Informationsbrev om dagvattensepareringPDF har skickats ut.

 

2018-07-05

VA-arbetet är nu färdigt. Gatan ska stensättas så fort den "satt sig", efter vintern. Under tiden är gatan enbart grusad, men det går förstås bra att köra på den som vanligt.

Åh Slussen

Kontakta

Projektledare

Andreas Berger
Telefon: 010-456 50 55

Platschef

Robert Pettersson

Telefon: 0739-17 17 76


Kontaktperson dagvatten

Therese Englund

Telefon 0522-63 88 38

 

Prenumerera