Västvatten

Kännevägen

VA-sanering

Vatten- och avloppsledningarna vid Kännevägen ska bytas ut. Vägen har idag en kombinerad avloppsledning för både spill- och dagvatten, ledningar kommer därför läggas om och ersättas av två separata ledningar.

 

Längre ned på sidan hittar du kontenuerlig information som uppdateras under projektets gång. Skriv i din e-post till höger för att prenumerera på sidan.

Kontakt

Byggledare

Victor Tånge

0522-63 89 43

Prenumerera