Västvatten

Hästskobacke

Vi planerar för utbyggnad av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningarlänk till annan webbplats i Hästskobacke.

 

Sotenäs kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvattenfastighet. 30 fastigheter kommer att förses med kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.

 

Projektering av VA-ledningar påbörjas i mars 2020 och kommer pågå fram till sommaren.

 

Målsättningen är att påbörja entreprenadarbetet under hösten 2020 men detta förutsätter att upphandling eller tillstånd inte blir försenade.

Karta och dokument

Kontakta

Projektledare

Anja Boström
Telefon: 0522-63 88 42