Västvatten

Hästskobacke

Vi planerar för utbyggnad av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningarlänk till annan webbplats i Hästskobacke.

 

Sotenäs kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvattenfastighet. 30 fastigheter kommer att förses med kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.

 

Projektering av VA-ledningar påbörjas i mars 2020 och kommer pågå fram till sommaren.

 

Målsättningen är att påbörja entreprenadarbetet under hösten 2020 men detta förutsätter att upphandling eller tillstånd inte blir försenade.

 

Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

Kartor, ritningar och planer

Övriga dokument

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

Kontakta

Projektledare

Anja Boström
Telefon: 0522-63 88 42