Västvatten

Ellene, Hunnebostrand

Pågående VA-arbete på och i närheten av Valövägen och Eriksbergsgatan i Hunnebostrand

Västvatten AB har påbörjat en utbyggnad av vatten och avlopp i och i närheten av Valövägen och Eriksbergsgatan i Hunnebostrand. Arbetet berör även området vid Hunnebovallen. Entreprenadarbetet beräknas pågå fram till slutet av februari 2020. Återställning av asfalt kommer att utföras senare i vår. Troligtvis i april.

Arbetet kommer delvis att påverka framkomligheten längs Valövägen. Vår entreprenör Markbygg kommer att försöka lösa det så smidigt som möjligt med minsta möjliga störning. Valövägen kommer under en kortare period i januari att stängas av helt. Trafiken från Brattebyvägen och vidare mot exempelvis Eriksbergsgatan kommer då att omledas via grusplanen och Eriksbergsgatan. Skyltning för detta kommer att sättas upp. Räddningstjänst och ambulans kommer alltid att ha framkomlighet med körplåtar om det skulle behövas.

 

Besiktning av fastigheter

I samband med ledningsarbetet har vår entreprenör, Abesiktning, genomfört besiktningar och riskanalyser inom området. Vi bedömer att det troligtvis kommer att påträffas en del berg i ledningsschakterna och därmed sprängning.

 

Kartskiss över VA-ledningsutbyggnaden

Blåmarkerad linje i kartskiss nedan redovisar hur ledningen kommer att anläggas inom området.

Klicka på bilden för att förstora

Prenumerera

....

Kontaktuppgifter

Projektledare
Västvatten

Anja Boström

0522-63 88 52


Byggledare,
ML Projektledning

Andreas Berger

 

Platschef,

Markbygg

Robert Pettersson

....

Vill du ha ett sms om din fastighet skulle påverkas av driftstörningar?


vastvatten.servicevarning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du kolla om dina uppgifter redan finns/lägga till dina uppgifter.