Västvatten

Timmerås

Timmerås är ett av våra projekt längs Fräknestranden och vi startade projekteringen under december månad 2016.

Projektets avsikt är att ansluta cirka 14 fastigheter till det kommunala VA-nätet. Det är vatten och spillvatten som ska byggas ut i området för att förbättra boende, natur och miljö längs med hela Fräknestranden.


I kartan områdesindelning överföringsledning  har detta område nummer 36.


Berörda fastighetsägare kommer, när ett förslag på ledningssträckning finns framtaget få ett informationsbrev med inbjudan till informationsmöte och förlag på förbindelsepunkt
(er anslutningspunkt).

 

Utbyggnationen beräknas att starta sommaren 2018.

Projektör är upphandlad ÅF-Infrastructure.

 

Under projekteringstiden kan det tillkomma händelser som påverkar projekteringens tidplan såsom fornlämningar, känsliga biotoper, ledningsrättsarbeten, ledningssträckor som ändras samt överklagande som förändrar starten för byggnationen.

 

2017-10-03

I början av hösten skickade vi ut ett förslag på förbindelsepunktens läge tillsammans med kallelsen till vårt första informationsmöte. Arbetet med att behandla de önskemål som inkommit är nu behandlade och nya ritningar är framtagna.

 

Nästa steg i processen är att ni inom kort kommer att bli kallade till Lantmäterisammanträde, det sammanträdet är planerat till att hållas den 24 oktober kl.17:00.

 

Under sammanträdet kommer flera ämnen behandlas vilket ni kommer få en sammanställning på i kallelsen. Har ni funderingar om ledningsträckning, teknik, arbetsvägar eller något annat som rör projektet behöver ni inte invänta mötet. Det går alldeles utmärkt att höra av sig till oss på Västvatten om man har funderingar kring hur det skall fungera i praktiken.

 

En påminnelse till er som inte fyllt i blanketten är att vara vänlig och göra det för att sedan returnera den till oss.

 

2017-06-28 Aktuell projektstatus

Vi jobbar vidare, under sommaren kan det hända att ni träffar på oss på Västvatten eller någon av dem som vi har anlitat för att jobba i projektet i ert område. Det som står på tur är säkerhetsställande av gränsmarkeringar och riskanalys med hänsyn till sprängnings och schaktarbeten. När det gäller säkerhetsställande av gränsmarkeringar så är det en tjänst som vi har beställt av Lantmäteriet.

Vi gör det för att vi lättare skall kunna orientera oss när vi utför våra arbeten och för att markägare och fastighetsägare skall se om de finns kvar innan vi startar projektet. Arbetet med riskanalysen kommer att färdigställas av företaget Metron som blev kontrakterade tidigt under 2017 och har varit med under hela processen.

 

2017-05-09 Aktuell projektstatus

Arbetet med projektet rullar på den största milstolpen är att vi har skickat in en ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet.

De senaste månaderna har vi arbetat med att få till övriga tillstånd som behövs för att kunna starta projektet fysiskt.

Några av all de tillstånd vi behöver har i dagarna blivit klara såsom tillstånd av Länstyrelsen för arbete nära fornlämningar samt skyddsvärda biotoper.

Vår projektör arbetar i skrivande stund resultatet ifrån den geotekniska undersökningen vilket vi får ta med oss in i slutgiltiga teknikvalet för ert område.

 

2017-03-03

Under vecka 11 kommer vi att starta upp arbetet med den Geotekniska undersökning i ert område. Arbetet beräknas hålla på i 4-5 dagar. Upphandlad entreprenör Bohusgeo kommer att gå fram med en borrvagn längs den tänkta ledningssträckningen som i ert område mestadels är i väg.

Vi hoppas att ni har överseende med detta och tar det lugnt i trafiken när ni passerar entreprenörens yrkesarbetare.

Kontakta

Projektledare

Lars Ålander
Telefon: 0522-63 88 33

 

Abonnentingenjör

Linda Jonsson

Telefon: 0522-63 88 08 

Prenumerera