Västvatten

Timansvägen

Vi utför en VA-sanering på Timansvägen, vilket innebär att vi ska byta ut alla vatten- och avloppsledningar. Arbetet beräknas pågå från april till och med juni 2018. Entreprenör är Markbygg AB.

 

Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor.

 


Kontakt


Platschef

Mathias Hansson

0739-17 17 77

 

Byggledare

Axel Wassenius

0702-06 39 69


Prenumerera