Västvatten

Sunningebacken

Del av Sunningebacken Uddevalla

Västvatten AB fortsätter att nyanlägga vatten- och avloppsledningar (VA) längs Sunningevägen ”cirka 375 meter ledning”, från gång- och cykelväg vid infart Flökärr i sträckning mot korsning Barrskogsvägen.

 

På grund av arbetet behöver delar Sunningevägen trafikregleras under en viss tid. Gång och cykeltrafik anvisas via skyltning. Bil och övrig trafik leds tillfälligt via ett körfält, uppmärksamma skyltningar.

Ledningssträckan är en del av VA-utbyggnaden i längs Sunningebacken.

Utbyggnaden medger anslutning till kommunalt vatten och avlopp för fastigheter längs Berghällevägen och Herrestad Västergård 210.

Ledningsarbetet innebär också att drickvattennätet i Sunningeområdet kommer att kunna rundmatas, vilket säkerställer tillgången till kommunalt dricksvatten.

 

Entreprenadarbeten beräknas att kunna påbörjas i månadsskiftet augusti/september och pågår till mitten av decembermånad 2017.

Entreprenör är Markbygg Anläggning AB.

 

Vägskylt
Sunningen

Kontakta

Projektledare/Byggledare

Andreas Berger
076-791 72 00

 

Projektledare

Martin Birgersson
Telefon: 0522-63 88 32

Prenumerera