Västvatten

Skuteberget, Sjöstigen, Sjögärdet

Projektet är ett av våra projekt som ligger längs Fräknestranden.

Vi startade upp projekteringen av området under sommaren 2017 .

Projektets avsikt är att ansluta ca 50 fastigheter till det kommunala VA-nätet.

 

Det är vatten och spillvatten som skall byggas ut i området i ett led att förbättra boende, natur och miljö längs hela Fräknestranden.

 

Projektstatus 171103

Under hösten har vi tagit fram ett första utkast för våra tänkta ledningssträckor. Sträckorna har vi nu börjat diskutera med berörda markägare, vägföreningar, vägsamfälligheter samt olika myndigheter.

 

Inför vår kommunikation med Länsstyrelsen så behöver vi göra en inventering av biotoper i ert område. Detta arbete kommer inom kort att påbörjas av företaget Enviroplanning.

 

Tekniken för området kommer till största del vara LTA som är ett trycksatt system för spillvatten.

 

Kontakta

Lars Ålander
Telefon: 0522-63 88 33

Prenumerera