Västvatten

Restenäs Andorra Restenäs Strand

Restenäs Andorra, Restenäs Strand södra och norra är tillsammans ett projekt där detaljprojektering har startat i november 2014. Projektets avsikt är att ansluta cirka 18 fastigheter till det kommunala VA-nätet. Det är vatten och spillvatten som ska byggas ut i området för att förbättra för boende, natur och miljön längs med hela Fräknestranden.

I kartan Områdesindelning överföringsledning är dessa områden benämnda med 13, 15, 16 och 43.

Berörda fastighetsägare kommer, när ett förslag på ledningssträckning finns framtaget, få ett informationsbrev med inbjudan till informationsmöte och förlag på förbindelsepunkt (er anslutningspunkt). Utbyggnationen beräknas vara färdig 2016.

Projektör är upphandlad (Alp Markteknik). Under projekteringstiden kan det tillkomma händelser som påverkar projekteringens tidplan såsom fornlämningar, känsliga biotoper, ledningsrättsarbeten, ledningssträckor som ändras samt överklagande som förändrar starten för byggnationen.

2017-10-30

Imorgon tisdag den 31 oktober kl. 09.30 kommer Peab att gräva upp vägen utanför Elsie. Framkomligheten kommer att bli sämre men killarna har med sig en körplåt att lägga ut när ni kommer med era bilar, så att ni så fort som möjligt kan komma förbi.

 

Detta jobb varar bara en dag så på tisdag eftermiddag vid 16.00 kommer vägen att vara helt återställd.

 

Vid frågor ring Mattias, arbetsledare på Peab, på 0725-33 50 62.


2017-05-08

8 maj kommer nästa sträcka att påbörjas, Strand-Lyckås väg 22 och inåt, se bild i länk nedan. Vägen kommer då att vara avstängd från måndag kl. 06.45 till fredag 16.00 under tiden som detta pågår, ca. 3 veckor. Vi utökar den tillfälliga parkeringen för att det ska finnas platser för allas bilar under denna tid och kommer att markera var gångtrafiken ska ta sig förbi vårt arbetsområde. Det är berg som kommer att behöva sprängas och för att underlätta för oss och er kommer jag att ta kontakt med de som har berg i sin anslutningspunkt för att skriva ett avtal om frisprängning 1,5 m in på er tomt så att ni inte ska behöva riskera att skada stamledningen när ni sen gräver in på er tomt. Vi kommer på måndag 8 maj även att gräva över vägen vid Strand-Lyckås väg 47 och 55 för att bli klara med den nedre delen av ert område. Det arbetet tar en dag och vägen är farbar efter arbetsdagens slut.
Vid frågor kontakta Anders Bottenmark, PEAB 0725 33 33 84.

Se informationen och bild »PDF

 

2017-04-28

Från och med tisdag 2/5 kl. 06.45 kommer vägen enligt nedan karta vara avstängd på grund av VA-arbeten. Vägen kommer hållas avstängd för biltrafik fram till fredag kl. 16.00. Gångväg kommer anordnas i erforderlig omfattning allt eftersom schakten går fram. Under tiden hänvisar vi till parkeringar vid allmänningen, se kartan nedan.

Eventuella frågor hänvisas till Anders Bottenmark, arbetsledare Peab Anläggning AB, 072-533 33 84.

Parkering

2017-02-13

Den 20 februari är det dags att starta upp med schaktarbeten på Strand-Lyckås (område 16). Längre ner på sidan under mer information finner ni ett första informationsblad för entreprenörens arbeten i området.

Vi har under vecka 6 utfört våra första schakter med övervakning av arkeologer, dessa utfördes i område 43.

Nu återstår tre delsträcker som skall övervakas av arkeologer, dessa är i område 13 och 43.

Vi har under veckan även haft hjälp av en arborist som har hjälpt till att utvärdera våra arbeten förbi känsliga biotopområden.


2017-01-31

Nu startar vi upp med schaktarbeten i område 43. Den 1 februari räknar entreprenören med att börja etablera maskiner i området.

Under mer information längre ner på sidan finns det informationsbrev som har gått ut till fastighetsägare i området.

På Strand-Lyckås (område 16) har entreprenören markerat ut era förbindelsepunkter. Vi ber er se över punkten som berör er fastighet och har ni en fundering kring dess placering kan ni höra av er till entreprenören eller projektets byggledare.

Under mer information har vi en ny uppdaterad tidplan att ta del av.

2017-01-24

Nu är vi igång med schaktarbetena i projektet, under vecka tre startade vi med VA-schakten i område 15.

Fram till dess har entreprenören jobbat med utsättning, arbetsberedning och planering av sina arbeten.

Tillsammans med entreprenören har vi gått syn i områdena i omgångar och de beräknas vara klara under vecka fyra.

Vi har också börjat titta närmare på några av de känsliga områden vi har i projektet, då med hänsyn till geoteknik och miljö som vi kommer passera med våra ledningar.

Under vecka sex kommer vi gräva provgropar i område 16 och 43 för att skaffa oss kännedom om de markförhållanden som råder där det är extra känsligt.

2016-11-02

Tiden för avtalsspärren har löpt ut och vi har skickat en beställning på projektet till Peab som lade det vinnande budet.

Peab är idag etablerade i området och utför andra projekt åt Västvatten längs Fräknestranden i liknande projekt som det här.

 

I detta projekt kommer vi att jobba med byggledning ifrån ML projektledning. Det är samma här som hos Peab, byggledaren jobbar redan i området i liknande projekt för Västvatten.

 

Vi har kallat entreprenören till ett startmöte som kommer att hållas under vecka 46. Vi har också fått fram ett datum för informationsmöte med dem som blir berörda av entreprenaden.

Datum för mötet är den 30 november klockan 17:30, kallelse till mötet kommer att skickas ut inom kort via vanlig post.

På mötet presenterar vi de personer som kommer att jobba i projektet, tidplan, utförande och teknikval.

Informationen under mötet kommer mestadels vara koncentrerat till utförandet av entreprenaden.

 

2016-09-01

I dagarna har vi startat processen med att handla upp vårt projekt som går under namnet Restenäs-Andorra.

Projektet ligger därmed  ute för entreprenörer att ta del av.

 

Under anbudstiden kommer vi att börja röra oss i ert område igen, det är för att entreprenören skall kunna förvissa sig om omständigheterna inom arbetsområdet.

 

Vi har även börjat arbetet med att dimensionera pumpbrunnarna för dem som skall ha en sådan.

 

Sista anbudsdag är satt till den 22 september, därefter har vi ca 10 dagars handläggningstid innan vi kan lämna ut ett tilldelningsbeslut.

Tilldelningsbeslutet är också startpunkten för den avtalsspärr som råder i ytterligare minst 10 dagar. Därefter om inget har hänt på vägen är det dags att kalla entreprenören till ett startmöte.

Vår målsättning är såklart att göra det här så bra som möjligt och till det hör att teckna ett avtal inom lagd tidplan.

 

2016-07-12

Ledningsrättsförrättning rörande detta projekt är nu laga kraft och registrerad. Det gör att vi nu kan gå vidare i projektet, nästa steg är att starta processen med att handla upp entreprenaden.

 

Vi kommer att gå ut med en förfrågan i slutet av augusti, fram till dess kommer vi bland annat att jobba med att uppdatera några av handlingarna så att de möter förrättningen.

I samband med att vi går ut med en förfrågan kommer vi att röra oss ute i ert område igen. Det är för att entreprenörerna skall kunna förvissa sig om omständigheterna i arbetsområdet genom ett platsbesök.

Vi kommer att uppdatera hemsidan när vi har ett datum satt för vår förfrågan.

 

2016-04-25

Vårt projekt har av olika anledningar dragit ut på tiden och vi har inte fått den start av projektet som först annonserades. Detta beror på en mängd olika faktorer vilket gör att vi nu kallar till ett extra informationsmöte på Åh-Stiftgård den 18 maj med start klockan 17:30.

Berörda fastighetsägare kommer under vecka 17 få kallelse via brev, om någon som känner att de borde fått en kallelse inte har fått det får ni gärna höra av er till oss.

 

2015-09-29

Informationsmöte hölls i projektet Restenäs Andorra där de fastighetsägare som kommer att kopplas på ett självfallssystem för avloppet var inbjudna.

Västvatten informerade angående bland annat om tidplan, avgifter och förbindelsepunktens läge.

 

2015-09-22

Informationsmöte hölls i projektet Restenäs Andorra där de fastighetsägare som kommer att kopplas på ett LTA-system för avloppet var inbjudna.

Västvatten informerade angående bland annat om LTA-system, tidplan, avgifter och förbindelsepunktens läge.

Restenäs-Andorra

Kontakta

Projektledare

Lars Ålander
Telefon: 0522-63 88 33 

ML Projektledning AB

Byggledare
Camilla Svensson
076-796 72 00

PEAB Jour Platschef
Tobias Wickström
073-337 30 38

PEAB Jour Arbetsledare
Anders Bottenmark
072-533 33 84


LTA-installationer
Jesper Pedersen
0522-63 88 42

 

Abonnentfrågor
Linda Jonsson
0522-63 88 08

Prenumerera