Västvatten

Råvattenledning Uddevalla

Ombyggnad av Uddevalla stads försörjning av dricksvatten

 

Ombyggnaden omfattar delar av försörjningssystemet som byggdes i början av 1960-talet. Delar av aktuell ledning är i dåligt skick och belägen på ett olämpligt sätt.

 

Projektet innehåller flera olika utmaningar och skiftande tekniska lösningar. Upphandlad entreprenör är Skanska Sverige AB.

Entreprenadformen är Totalentreprenad med partnering, som innebär att entreprenör och beställare jobbar i samverkan där all planering, projektering och produktion görs för att hitta bästa möjliga teknik i förhållande till beslutat budget.

 

Entreprenadarbetet kommer att pågå under 2017-2019.

 

Arbeten kommer att utföras från Köperödssjöarna via Långemyrsvägen, Björbäcksvägen, Gräskärrsvägen till korsning Kurödsvägen/Bräckevägen.

 

För att Skanskas produktionspersonal ska kunna jobba effektivt och säkert, kommer delar av berörda vägar att stängas av. Vissa moment kommer att behöva trafikregleras med ljussignaler samt omledas. Vår förhoppning är att alltid ha ett körfält öppet.

 

Berörda fastighetsägare och näringsidkare kommer att informeras inför start av respektive byggskede.

 

Mer information


Kontakt

Martin Birgersson

Projektledare Västvatten

0522-63 88 32

 

Magnus Larsson

Produktionschef Skanska

010-448 64 87

Prenumerera

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Våra öppettider

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12
Dag före helgdag 9-12