Västvatten

Orrvik/Vansvik

Vatten- och avloppsledningar (VA) byggs i Orrvik/Vansvik.


Inom området anläggs vatten- spillvatten- och dagvattenledningar via markschaktning. För att leda vidare spillvattnet till Omholmens avloppsreningsverk anläggs ett antal pumpstationer.

 

Byggstart beräknas ske i mitten-slutet april 2018 och all rörläggning ska vara klar innan årets slut. Vi arbetar med återställningsarbeten till och med maj 2019.

 

Här kommer du att kunna följa projektets gång.

Tidiga dokument, som skickats ut fysiskt, hittar du genom att scrolla ner på sidan eller klicka här.

Avgiftsberäknare

Länk till avgiftsberäknare (2018)

2018-07-02 Information angående nuvarande sommarvattenledning

Vi ber om ursäkt! Informationen som tidigare stod här var inaktuell.

Vi uppdaterar sidan med korrekt information så snart som möjligt.

    

2018-06-29 Arbete efter semestern och reviderad tidplan

  • Vecka 32 fortsätter vi med rörläggningen vid fastighet 32-37. Vägen kommer då att vara avstängd t.o.m. vecka 33.

    Vi börjar också med bergavtäckning vid fastighet 42-15 och med påföljande sprängning och VA-arbeten därefter.
    Vägen kommer då att vara avstängd vecka 32-36.

    Avstängning av väg Orrvik 24-21 kommer att ske vecka 34.

 

 

2018-06-01 Presentation från infomöte

Klicka här för att kika på presentationen från informationsmötet 11 maj.PDF

 

2018-05-02 Detaljerad tidplan

Nu finns en detaljerad tidplan att ta del av. Klicka på bilden för att förstora den.


Kontakt

Urban Vikingsson

0703-45 96 82

Kontakt vid oplanerade händelser - jour

Robert Pettersson

Platschef

0739-17 17 76

 

Rickard Eriksson

Arbetsledare

0739-17 08 63


Prenumerera