Västvatten

Orrvik/Vansvik

Vatten- och avloppsledningar (VA) byggs i Orrvik/Vansvik.


Inom området anläggs vatten- spillvatten- och dagvattenledningar via markschaktning. För att leda vidare spillvattnet till Omholmens avloppsreningsverk anläggs ett antal pumpstationer.

 

Bygget pågår sedan våren 2018 och efter att tidsplanen reviderades beräknas rörläggningen vara klar mars/april 2019.

Vi arbetar med återställningsarbeten till och med maj 2019.

 

Tidiga dokument, som skickats ut fysiskt, hittar du genom att scrolla ner på sidan eller klicka här.

Avgiftsberäknare

Länk till avgiftsberäknare (2018)

2018-10-16

Från den 18 oktober kommer du att behöva köra vägen över Ödegårdarna för att ta dig till Orrvik 16-44.

 

Vi kommer därefter jobba oss ut mot vår etablering. Det innebär att du gradvis behöver köra över Ödegårdarna även för att nå Orrvik 15, 14, 13…osv.

 

2018-09-26 Reviderad tidplan

Sidan är uppdaterad med reviderad tidplan.
I det grå fältet "Information och dokument" hittar du alltid den senaste versionen.

 

2018-06-29 Arbete efter semestern och reviderad tidplan

 • Vecka 32 fortsätter vi med rörläggningen vid fastighet 32-37. Vägen kommer då att vara avstängd t.o.m. vecka 33.

  Vi börjar också med bergavtäckning vid fastighet 42-15 och med påföljande sprängning och VA-arbeten därefter.
  Vägen kommer då att vara avstängd vecka 32-36.

  Avstängning av väg Orrvik 24-21 kommer att ske vecka 34.

 

 • Sidan är uppdaterad med reviderad tidplan.
  Se det grå fältet "Information och dokument".

 • Jourkontaktlistan i den grå rutan är också uppdaterad. 

 

2018-06-01 Presentation från infomöte

Klicka här för att kika på presentationen från informationsmötet 11 maj.PDF

 

2018-05-02 Detaljerad tidplan

Nu finns en detaljerad tidplan att ta del av, i det grå fältet "Information och dokument".


Kontakt

Urban Vikingsson

0703-45 96 82

Kontakt vid oplanerade händelser - jour

Robert Pettersson

Platschef

0739-17 17 76

 

Rickard Eriksson

Arbetsledare

0739-17 08 63


Prenumerera