Västvatten

Kung Östens Väg, Munkedal

Västvatten AB jobbar ständigt med att förbättra och kapacitetshöja ledningsnätet.

Vatten och avloppsledningar är i dålig kondition och måste läggas om för att öka driftsäkerheten. Projektering kommer ske nu under sommaren 2017. Byggstart för arbetet är planerad i september/oktober 2017.

Under projekteringsskedet sker en del inmätning av ledningar, källargolvsnivåer.

Mer information kommer efter semestrarna.

 

Mer information

Kung Östens väg

Röd markerad sträcka är planerad omläggning av VA-ledningar.

Kung Östens Väg Munkedal

Kontakta

Mikael Svensson
Telefon: 0522-63 88 31

Prenumerera