Västvatten

Kung Östens Väg, Munkedal

Västvatten AB jobbar ständigt med att förbättra och kapacitetshöja ledningsnätet.

Vatten och avloppsledningar är i dålig kondition och måste läggas om för att öka driftsäkerheten. Projektering kommer ske nu under sommaren 2017. Byggstart för arbetet är planerad i september/oktober 2017.

Under projekteringsskedet sker en del inmätning av ledningar, källargolvsnivåer.

Mer information kommer efter semestrarna.

 

Mer information

Kung Östens väg

Röd markerad sträcka är planerad omläggning av VA-ledningar.

Kung Östens Väg Munkedal

Kontakta

Byggledare

Jesper Pedersen

Telefon: 0522-63 88 42

Prenumerera

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Våra öppettider

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12
Dag före helgdag 9-12