Västvatten

Junogatan ny spillvattenpumpstation

Västvatten AB anlägger ny spillvattenpumpstation vid Junogatan. Den nya pumpstationen har större kapacitet och kommer att vara energieffektivare än befintlig station. Stationen kommer även att innehålla reservkraftsaggregat för att försörja stationen med elkraft när strömavbrott föreligger.

 

Längs Junogatan kommer även spillvattenledningar att renoveras samt läggas om.

 

Viss trafikomläggning samt flyttning av vissa parkeringsytor i området kommer att behövas under byggtiden.

 

Upphandlad entreprenör är Markbygg Anläggning Väst AB. Planerad byggstart våren 2016. Beräknat färdigställande hösten 2016.

 

2016-09-01

På grund av oväntade geotekniska problem i entreprenaden, kommer Junogatan fortsatt att vara avstängd.  Vi räknar med att kunna ta bort avspärrningen i slutet av oktober månad 2016.

 

2016-07-01

Arbetet pågår under sommarperioden på Junogatan som fortsatt är avstängd tills dess arbetet är klart.

 

Mer information


Kontakta

Projektledare

Martin Birgersson
Telefon: 0522-63 88 32

Prenumerera

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Våra öppettider

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12
Dag före helgdag 9-12