Västvatten

Furuhall etapp 3, Uddevalla

Västvatten bygger VA-ledningar i ett i aktuellt exploateringsområde för bostäder på Furuhall. 29 nya bostäder ska byggas och behöver förses med kommunalt VA. Samtidigt utför exploatören arbeten i exploateringsområdet med vägar, gång- och cykelvägar, tomtplanering, kabelarbeten m.m.

VA-arbetena startades hösten 2017.

Mer information

Kontakta

Projektledare

Salaam Ali
Telefon: 0522-63 88 37

Prenumerera

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Våra öppettider

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12
Dag före helgdag 9-12