Västvatten

Ammenäsvägen – Ammenäs brygga Uddevalla

Västvatten bygger nya VA-ledningar mellan Ammenäsvägen och Ammenäs brygga. Västvatten arbetar ständigt med att öka kapaciteten samt säkerheten i våra ledningsnät och därför planeras en överföringsledning för vatten mellan Ammenäsvägen och Ammenäs brygga ger en tryggare vattenförsörjning.
Ledningen kommer kunna leverera vatten åt båda håll, vilket säkrar leverans av vatten vid underhåll och eventuella brott på andra delar av ledningsnätet.

I västra delarna av Uddevalla har exploatering skett och längs Fräknestranden ansluts flera befintliga områden.

Västvatten bygger även en ny spillvattenledning för att kunna ta hand om spillvattnet vid ett eventuellt brott på sjöledningar mellan Sund-Hästepallarna.

Byggnation pågår och entreprenören Peab väntas bli klara med arbetena under december 2016.

 

Mer information

Kontakta

Projektledare

Lars Ålander
Telefon: 0522-63 88 33

 

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Våra öppettider

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12
Dag före helgdag 9-12