Västvatten

Vadholmen

Området Vadholmen saknar dagvattenledningar och i detta projekt förbereds området för att i framtiden kunna anslutas till dagvattennätet. Detta minskar onödigt vatten till reningsverket och motverkar översvämningar vid häftiga regn.

2018-07-05 

Arbetet med asfaltering färdigställs i dagarna. i och med är vårt arbete färdigt.

 

2017-11-16 VA-arbeten längs Vadholmsvägen, Munkedal

Vi på Västvatten kommer under vintern 2017/2018 att lägga ner nya ledningar i Vadholmsvägen, från viadukten mot centrum upp till Vadholmsvägen 6.

 

Vägen kommer under perioder helt att stängas av. En provisorisk väg byggs från viadukten upp på den stora parkering som ligger längs järnvägen - därmed kan trafiken fungera utan störningar större delen av projektet.

 

Kontakta

Byggledare

Axel Wassenius
Telefon: 070-206 39 69

 

Prenumerera