Västvatten

Saltkällan Etapp 3

Vi planerar för utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Kroken.

 

Delar av Saltkällan blev anslutna till allmänt VA under våren 2013. Därefter har även en andra etapp utförts och nu är det dags för den sista och tredje etapp av utbyggnad av vatten- och spillvatten fram tills kommungräns.

 

Längs med vägen fram till kommungränsen kommer ca 15 fastigheter att förses med kommunalt vatten och spillvatten. Projektering av VA-ledningarna påbörjades i januari 2020 och kommer pågå fram till sommaren.

 

Målsättningen är att påbörja entreprenadarbetet under hösten 2020 men detta förutsätter att tillstånd från Länsstyrelsen och väghållare inte blir försenat.


Längre ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

Dokument

Här var det tomt!

Dokument kommer att fyllas på här under projektets gång

Prenumerera

Kontakta

Projektledare

Anja Boström
Telefon: 0522-63 88 42