Västvatten

Kung Östens Väg

Västvatten AB jobbar ständigt med att förbättra och kapacitetshöja ledningsnätet.

Vatten och avloppsledningar är i dålig kondition och måste läggas om för att öka driftsäkerheten. Projektering skedde under sommaren 2017. Byggstart för arbetet är planerad i augusti 2018.

Kung Östens väg

Röd markerad sträcka är planerad omläggning av VA-ledningar.

Kung Östens Väg Munkedal

Kontakta

Niklas Ryrmalm
Telefon: 0522-63 88 39

Prenumerera