Sök

Kung Östens Väg

Vatten och avloppsledningarna på Kung Östens väg är i dålig kondition och måste läggas om för att öka driftsäkerheten. Projektering skedde under sommaren 2017.

 

Byggstart för etapp två var den 18 mars 2019, med tillfällig byggväg och provisoriskt vatten. Grävarbetena i gatan börjar i slutet på mars.

 

Allt beräknas vara klart i slutet av sommaren 2019.

Kung Östens väg

2019-03-21

Inbjudan till informationsträff 25/3

Välkommen att träffa oss inför stundande VA-arbete på Kung Östens väg under våren/sommaren 2019.

 

Niklas från Västvatten finns på plats och berättar om bakgrunden till arbetet, Robert från Markbygg redogör för arbetsgången.

Plats: Markbyggs etablering, grusplanen/parkeringen till ishallen

Tid: 25 mars 2019, mellan 16.00 och 18.00

Vi bjuder på fika.

 

2018-09-06: Arbetet inleds 17 september

Tidsplan

  • Måndagen den 17 september börjar vi vårt arbete i slänten mellan Kung Östens väg 15 och gamla E6. Sedan fortsätter vi vidare mot nr 13 och 11 – och därefter nr 18 och 20. Under denna tid kommer det gå att köra på andra sidan av grönytan.
  • När vi är färdiga till och med Kung Östens väg 20 kommer vi att dra ny ledningar till nr 19. Med denna planering hoppas vi att det skall kunna gå att ta sig till ishallen under hela byggnationstiden, som beräknas till 12 veckor.
  • Resterande delar av saneringen (från Kung Östens väg 11 till Fossvägen 10) kommer att påbörjas under våren -19, efter hockeysäsongen.

Entrepenör för arbetet kommer att vara Markbygg.

Eventuella olägenheter

Förhoppningen är att det skall vara möjligt för dig att ta dig till din fastighet i stort sett hela tiden. Det skulle kunna bli problem någon dag, då vi arbetar just vid infarten. I sådana fall finns det möjlighet att parkera på grusplanen.

Provisoriskt vatten

Under byggnationen kommer vi förse din fastighet med provisoriskt vatten, så att du kan använda ditt vatten som vanligt.

Hör gärna av dig om du har frågor.

Kung Östens Väg Munkedal

Kontakta

Byggledare, Västvatten

Niklas Ryrmalm
0522-63 88 39

 

Platschef, entreprenör

Robert Pettersson

Prenumerera

Hantera prenumeration