Västvatten

Sunningebacken

Del av Sunningebacken Uddevalla

Västvatten AB fortsätter att nyanlägga vatten- och avloppsledningar (VA) längs Sunningevägen. Cirka 375 meter ledning från gång- och cykelväg vid infart Flökärr i sträckning mot korsning Barrskogsvägen.

 

På grund av arbetet behöver delar av Sunningevägen trafikregleras under en viss tid. Gång- och cykeltrafik anvisas via skyltning. Bil och övrig trafik leds tillfälligt via ett körfält, uppmärksamma skyltningar.

Ledningssträckan är en del av VA-utbyggnaden i längs Sunningebacken.

Utbyggnaden medger anslutning till kommunalt vatten och avlopp för fastigheter längs Berghällevägen och Herrestad Västergård 210.

Ledningsarbetet innebär också att drickvattennätet i Sunningeområdet kommer att kunna rundmatas, vilket säkerställer tillgången till kommunalt dricksvatten.

 

Entreprenör är Markbygg Anläggning AB.

 

2018-05-03

Återställningsarbeten samt asfaltering kommer att utföras under maj månad.

 

2017-12-20

Entreprenaden är slutbesiktigad 2017-12-18. Kvarstående jobb är asfaltering av vägytor, gång och cykel bana med kantsten samt

finplanering av ytor som entreprenaden har tagit i anspråk. Detta kommer att utföras under våren 2018.


Läs gärna "Folder inför kommunal påkoppling".PDF

Vägskylt
Sunningen

Kontakta

Projektledare/Byggledare

Andreas Berger
076-791 72 00

 

Projektledare

Martin Birgersson
Telefon: 0522-63 88 32

Prenumerera