Västvatten

Stigevivägen, Färgelanda

Västvatten kommer att byta ut en vattenledning på Stigevivägen i Stigen, från Vänersborgsvägen till Färgareväggen. Arbetet startar i november 2019 och kommer planeras fortlöpa till ungefär april 2020.


Arbetet utförs för att höja standarden på våra ledningar innan vägföreningen går in och asfalterar. Entraprenör för arbetet är Markbygg.


Längst ner på denna sida fyller vi successivt på med uppdateringar om arbetet. Prenumera gärna på sidan för att inte missa något.

Dokument och information

Dokument fylls på successivt under arbetets gång

2019-11-08

Under torsdagen v. 45 påbörjar vi arbetet genom att göra provgropar, samt att laga en havererad dagvattenledning. Markbygg kommer att försöka hålla ett körfält öppet under arbetets gång.

Kontakta

Västvatten

Byggledare

Niklas Ryrmalm

0522-63 88 39

 

Markbygg
Robert Pettersson

Prenumerera