Västvatten

Relining Stigen

Relining Stigen

Bakgrund - ovidkommande vatten

I Stigen finns det stora problem med ovidkommande vatten vid nederbörd. Detta bidrar till ett ökat flöde till reningsverket, som får sämre reningsgrad och högre kostnader, samt att det kan bli källaröversvämmningar i fastigheter.

 

Under hösten 2017 samt under 2018 har vi utfört flödesmätningar I spillvattennätet i Stigen för att lokalisera var den stora mängden vatten kommer ifrån. Efter lokalisering och filmning kunde vi konstatera att spillvattenledningarna var i behov av ”renovering”. Vi har beslutat att relina cirka 550 meter spillvattenledning.

 

Relining

Relining är en schaktfri ledningsrenovering vilket innebär att vi inte kommer behöva gräva upp och byta ledningarna. Vi drar istället igenom en ny ledning inut den gamla.

 

Tid och utförande 

Reliningen beräknas utföras under vecka 45 och kommer att ta ett par dagar. Fastigheter som kan komma att bli berörda av arbete kommer att få information.

 

I kartan under "Mer information" ser du vilken sträcka det gäller. Entreprenören som kommer utföra arbetet är Aarsleff Rörteknik AB.

Kontakta

Västvatten

Therese Englund

0522-63 88 38

 

Lars Peterson

0522-63 89 34

 

Aarsleff Rörteknik AB

Anders Karlsson

0709-41 34 44

Prenumerera