Sök

Prärievägen, Ödeborg

Vi byter vatten- och spillvattenledningar i området, samt lägger helt ny dagvattenledning, vilket saknas idag.

 

Med start 6 maj arbetar vi för att vara klara i augusti, med uppehåll för semester. Vi räknar inte med att någon ska bli utan vatten - förutom just den dag då den egna fastigheten kopplas på nätet.

 

Vi har hållit informationsmöte med berörda fastighetsägare.  

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

Prenumerera

Hantera prenumeration

Kontakta

Arbetsledare, Västvatten

Mattias Bergström
0522-63 89 24