Västvatten

Projekt

För att förbättra vår miljö och människors hälsa bygger Västvatten ut och förnyar ledningsnät i områden.

Pågående projekt

Kommande projekt

 

En kommunal anslutning till avloppsnätet är oftast betydligt bättre än en enskild avloppslösning. Många fastigheter med egna brunnar har också en sämre vattenkvalitet än det kommunala dricksvattnet.

 

En stor mängd av allt vatten som renas i avloppsverken är inte spillvatten, för att minska den mängden renoveras och separeras ledningsnätet kontinuerligt.

Grävare

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Våra öppettider

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12
Dag före helgdag 9-12