Västvatten

Om Västvatten

Västvatten är ett driftbolag som gemensamt ägs av Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. Bolaget ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamheter.

Tack vare det gemensamma bolaget, med gemensamma resurser, erbjuder vi våra abonnenter god service och tillgänglighet.

 

Drivkrafter för samverkan är bland annat kompetensförsörjning, stordriftsfördelar och ökade krav från huvudmän, myndigheter och abonnenter.

 

Det lokala inflytandet består, varje kommun bestämmer i det egna kommunbolaget; Färgelanda Vatten AB, Munkedal Vatten AB, Sotenäs Vatten AB respektive Uddevalla Vatten AB. Varje kommunbolag äger sitt VA-nät och anläggningar samt beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor för den egna kommunen.

Bolagen har en omsättning på ungefär 200 mkr med drygt 90 anställda.

 

Huvudkontoret för Västvatten är beläget i Uddevalla.


Färgelanda kommun
Munkedal kommum
Sotenäs kommun
Uddevalla kommun

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar
info@vastvatten.se
0522-63 88 00
Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla
Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80

Våra öppettider

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15
Fredag 9-12
Dag före helgdag 9-12