Sök

10 år tillsammans med Västvatten

Sedan 2013 har vi tagit hand om det kommunala VA-nätet. Under åren har vi växt och nu ser vi till att det kommunala vattnet och avloppet funkar på bästa sätt i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. Ett av samhällets allra viktigaste uppdrag, om du frågar oss.

Med fyra ägarkommuner, drygt 100 medarbetare, är vi ett starkt bolag som kan ha ett samlat fokus på VA-frågor. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt, har vi ibland olika utmaningar och arbetssätt i våra kommuner. Samtidigt jobbar vi mot gemensamma ramar och mål.

Vi kommer att uppmärksamma vårt 10-årsjubileum under hela 2023 och denna sidan kommer att uppdateras löpande under året.

"Tillsammans för rent vatten, hållbara samhällen och en levande framtid."