Sök

Prisförändringar i VA-taxan 2023

Nu har årets första faktura kommit för många av våra kunder. Vi gör alltid vårt bästa för att allt ska fungera här och nu, men vi har också ett ansvar att tänka hållbart, långsiktigt och utvecklingsinriktat. I det arbetet ingår, inte minst, att hålla rätt prisnivå - särskilt eftersom vi inte får gå med vinst.

Att ditt dricksvatten och avlopp fungerar på ett bra sätt är en självklarhet. Men också ett av samhällets allra viktigaste uppdrag. Vi på Västvatten och våra verk, stationer och ledningar jobbar dygnet runt för att skydda vårt gemensamma vatten och underlätta din vardag.

Taxan justeras årligen efter beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun där vi finns - Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla.

Lokala satsningar och omvärldspåverkan

Från och med 1 januari 2023 kommer brukningsavgiften för vatten och avlopp i våra kommuner att öka enligt nedan.

  • Färgelanda: 13 %. För dig som bor i villa* motsvarar det omkring 129 kronor per månad inkl. moms.
  • Munkedal: 10,3 %. Omkring 91 kronor per månad för dig i villa.*
  • Sotenäs: 9,5 %. Omkring 87 kronor per månad för dig i villa.*
  • Uddevalla: 8,5 %. Omkring 71 kronor per månad för dig i villa.*

Under kommande år satsar vi bland annat på uppströmsarbete, på att minska tillskottsvatten och på att möjliggöra att våra verk och stationer ska kunna centralstyras. En stor del av taxeökningen har dock att göra med omvärldsläget, som har en stor påverkan på priser för
kemikalier, el och räntor.

Nödvändiga kostnader

Du är en del av VA-kollektivet och din avgift går till att drifta, underhålla och investera idag – för att säkerställa att det fungerar även i framtiden. Vi gör dricksvatten, tar hand om avlopps- och dagvatten, sköter pumpar, verk och vattentorn, lagar läckor, byter ut ledningar med mera.

Och du vet väl att vi enligt lag inte får gå med vinst? De pengar vi får in ska användas till att täcka våra nödvändiga kostnader.

För rent vatten, idag och morgon.


*Avser typhus A = friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2 , tomtyta 800 m2 , vattenförbrukning 150 m3/år.