Västvatten

Vi spolar och filmar i en ledning på Norra drottninggatan i Uddevalla

Under vecka 44 kommer ni att kunna se en del av våra bilar runt Uddevalla centrum, vi spolar och filmar en dagvattenledning på Norra Drottninggatan.

Under hela vecka 44 spolar och filmar vi en dagvattenledning på Norra Drottninggatan i Uddevalla, hela vägen från Bäveån upp till Carlia.

 

Under veckan kommer det att stå en stor pump och pumpa vatten från dagvattenledningen, ut i Bäveån.

 

Arbetet kommer inte att påverka er som bor i området.

Publicerad den: 2019-10-28