Västvatten

Vi relinar en stor avloppsledning på Kungsgatan i Uddevalla

Med start vecka 37 kommer vi att relina en avloppsledning i centrala Uddevalla, mellan brandstationen och hela vägen upp till Hemma-kväll. Detta innebär inga stora besvär för er som vistas i centrum, vi kommer inte gräva upp några gator, däremot kan det lukta plast.

Foto: Aarsleff Rörteknik AB

För att säkerhetsställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik att på uppdrag av oss på Västvatten att utföra en renovering av avloppsledningar på Kungsgatan i Uddevalla.

 

Arbetet kommer att pågå mellan måndag den 9 september och lördag den 21 september. För att arbetet ska bli färdigt så fort som möjligt kommer vi att arbeta under stora delar av dygnet.

 

Under arbetet kan en lukt av polyesterplast uppstå. Lukten kan tränga igenom ventilationen men kan vädras ut när vi är klara på arbetsplatsen. För att undvika att lukt tränger in via avloppet, se till att era vattenlås är fyllda – spola bara med vatten i kranen en stund och fyll era brunnar.

 

 

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på plats eller kontakta oss om du har några frågor:


Västvatten AB

Lars Peterson 0522-63 89 34

 

Aarsleff Rörteknik AB

Magnus Nilsson 0709–413 428

Vad är relining?

I korthet kan den förklaras med att en hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i en trasig ledning. När strumpan väl är på plats härdas den med värme och blir en ny, slitstark ledning inuti den gamla, en ledning inuti ledningen. Metoden är miljövänlig och schaktfri, vilket innebär att vi inte behöver gräva upp gator och den komplicerade renoveringen sker därmed utan någon stor inverkan på omgivningen.

Publicerad den: 2019-09-06