Västvatten

Världsvattendagen 22 mars - du kan göra skillnad för våra vatten

Över hela världen firas idag Världsvattendagen eller World Water Day - med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former.

Gullmarn. Foto: Mikael Reinhardt

Årets tema är "Nature for water". Det handlar om de miljöproblem, tillsammans med klimatförändringar, som orsakar de vattenrelaterade kriser vi ser runt om i världen.

 

På närmare plan jobbar vi - året runt - för att öka medvetenheten om hur vi tar hand om våra vatten, sjöar och hav. Det gäller till exempel vad vi får spola ner i avloppet. Till våra avloppsreningsverk är det nämligen inte ovanligt att det kommer såväl våtservetter och tops som diesel och läkemedel. Saker som orsakar stopp, försvårar eller förstör reningsprocessen. Mikroplaster och kemikalier får vi inte bort. Det fortsätter ut till fiskar - och vidare till oss igen.

Du kan göra stor skillnad för våra gemensamma vatten

  • Bara kiss, bajs och toapapper i toaletten
  • Tvätta bilen på biltvätt
  • Minska kemikalierna hemma
  • Undvik produkter med mikroplaster
  • Bli medveten om vattenförbrukningen bakom produkten
    (11 000 liter vatten går åt för att tillverka ett par jeans, till exempel)

Publicerad den: 2018-03-22