Västvatten

Välkommen Sotenäs Vatten AB

Första fakturan till VA- abonnenter i Sotenäs beräknas att skickas ut första veckan i mars

Det gäller både företag och privatkunder.

Västvatten fakturerar för kommunalt vatten och avlopp.
Rambo fortsätter att fakturera för renhållningen som tidigare.

 

  • E-faktura beräknas vara igång i mars när du har fått din första faktura. Anmäl e-faktura på er internetbank och sök där fram
    Sotenäs Vatten AB.

  • För er som har autogiro idag skall ny autogiroblankett fyllas i.
    Vår förhoppning är att autogiroblankett kan skickas ut i februari. Fyll i blanketten och skicka åter till oss på adress:
    Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla.


Sotenäs kommun har bildat ett kommunalt VA-bolag, Sotenäs Vatten AB, och går in som delägare från och med 2017-01-01 i driftbolaget Västvatten AB.

 

Kontaktuppgifter Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB

Bankgiro: 5176-7028

Plusgiro: 82 53 86-6

Lokalt kontor

Västvatten AB

Klippsjövägen 12

456 34 Kungshamn

e-post: info@vastvatten.se

Tel: 0522–63 88 00

Huvudkontor

Västvatten AB

Kaserngården 3B

451 81 Uddevalla

www.vastvatten.selänk till annan webbplats

Publicerad den: 2017-01-02