Västvatten

VA-arbete Kungsgatan/Östergatan, Uddevalla

Uddevalla kommun startar på måndag 19 juni ett gatuarbete i korsningen Kungsgatan/Östergatan. Vi ska då passa på att utföra VA-arbete i gatan under vecka 26 och 27.
Gatuarbetet ska pågå hela sommaren och information om projektet finns på Uddevalla kommuns hemsida »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uddevalla vatten AB planerar att i samband med kommunens rondellbygge under sommaren att laga gamla ventiler, täta gamla serviser och laga en bit ledning i korsningen under några veckor.

Arbetet med VA- schakt kan tidvis medföra störningar i vattenleveransen i området.

Längre planerade stopp kommer att meddelas minst ett dygn innan.

Kontaktperson på Västvatten

I första hand: Anna-Maria Samuelsson 0522- 63 88 39

I andra hand: Christer Backelin 0522- 63 89 36

I tredje hand Niklas Ryrmalm 0522- 63 89 35

Kungsgatan Östergatan

Publicerad den: 2017-06-15