Västvatten

Skydda dig mot översvämning

Klimatet förändras och skyfall blir allt vanligare. Mycket regn på en gång kan göra ledningssystemet hårt ansträngt - och leda till översvämningar. Särskilt efter torka. Så här kan du skydda dig.

Förbered dig

 • Se till att marken lutar ut från huset och inte in mot huset.
 • Se till att dräneringen fungerar och att grunden är välisolerad.
 • Rensa stuprör och brunnar så att vattnet kan rinna undan.
 • Kontrollera ditt tak och byt ut skadade eller lösa tegelpannor.
 • Ställ upp dina källarprylar på hyllor eller flytta dem till vinden

Om olyckan är framme

Meddela oss på Västvatten så snart du kan, så att vi kan åtgärda eventuella problem på huvudnätet och få en bild av händelsen.

 

 • Försök stoppa vattnet från att tränga in genom att bygga vallar med handdukar vid dörrarna.
 • Lägg en handduk i golvbrunnen och ställ något tungt ovanpå
 • Stäng av elen i översvämmade utrymmen - vattnet kan bli strömförande.
 • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Kontakta Räddningstjänsten om det är stora mängder vatten och du behöver hjälp att pumpa.

Om huset blivit påverkat

 • Dokumentera skadorna
 • Ta kontakt med ditt försäkringsbolag
 • Hyr eller köp en avfuktare så snart som möjligt

Publicerad den: 2018-07-06