Västvatten

Relining i Stigen och Lane pågår

Denna vecka relinar vi rören på Stampvägen, Fabriksvägen och Dalalundsvägen.

Relining är en schaktfri ledningsrenovering, som gör att vi slipper gräva upp hela gator. Arbetet är ett av många för att minska mängden ovidkommande vatten i spillvattensystemet.

 

Måndag-onsdag jobbar vi i Stigen, på Stampvägen och Fabriksvägen.

torsdag finns vi på Dalalundsvägne i Lane.

 

Det är Aarsleff Rörteknik AB som utför arbetet.

Du som ev. kan påverkas av vårt arbete har fått info i brevlådan.

 

Frågor? Kontakta oss gärna

Therese Englund, Västvatten: 0522-63 88 38

Lars Peterson, Västvatten: 0522-63 89 34

Anders, Aarsleff Rörteknik: 070-941 34 44

Publicerad den: 2018-11-05