Västvatten

Nu ser vi över användningen av allmänt vatten i Sotenäs kommun

Alla som använder allmänt vatten behöver ha ett avtal med oss.

Det är viktigt att alla har bra tillgång till säkert vatten. Därför behöver alla som använder allmänt vatten ha ett avtal med oss på Västvatten. Vi behöver kunna mäta hur mycket vatten som används och se till att varje inkoppling har återströmningsskydd – så att smutsigt vatten inte kan strömma tillbaka in i dricksvattnet.

 

Vatten till hamnar, bryggor, gräsplaner, tennisbanor, parker och sjöbodar är några exempel, där vatten används utan avtal.

 

Under året kommer vi, tillsammans med Sotenäs kommuns hamn- och parkavdelning, att se över de inkopplingar som finns på nätet. Vi tar kontakt med dem som inte är kunder hos oss idag, för att starta abonnemang eller koppla bort vattnet om inget behov finns.

 

Kontakta oss

Vet du med dig att du använder allmänt vatten utan abonnemang är du välkommen att höra av dig till anslutning@vastvatten.se. Abonnemang startas från och med 2019-01-01, även om du kontaktar oss redan nu.

 

Hör gärna av dig till oss med andra funderingar!

 

Telefon: 0522-63 88 00

E-post: info@vastvatten.se

Publicerad den: 2018-02-02