Västvatten

Det spelar roll hur du tvättar bilen - ta den till en biltvätt

Vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs. Med varje biltvätt på gatan rinner olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Tvätta rätt - ta bilen till en biltvätt!

Vill du påverka någon annan? Skriv ut detta informationsblad om biltvättarhelgenPDF och dela med dig.

 

Så här tvättar du bilen

Tvätta din bil på en biltvätt, aldrig på en asfalterad yta som gatan eller en garageuppfart. Det som rinner ner i gatubrunnar eller diken rinner helt ofiltrerat ut i vattnet.

 

Tvätta din bil i en modern biltvätt och allra helst i en miljömärkt. Det finns både automatiska och gör det själv-hallar. Biltvätten ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det smutsiga vattnet från tvätten.

 

Sämst ur miljösynpunkt är att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten.

 

Om du inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåligt att tvätta bilen på gräs. Då fastnar föroreningen i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ner i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet och markmiljön kan oftare binda eller bryta ner de föroreningar som spolas av från bilen.


#biltvättarhelgen

Publicerad den: 2018-04-20