Västvatten

Arbetet på Bäckeviksgatan, Hotellgatan och Kyrkogatan i Kungshamn är färdigt

18-19 december utfördes relining av ledningarna. Arbetet blev klart en dag tidigare än beräknat. Tack för visad hänsyn under arbetets gång. Dela gärna med dig av hur du upplevde arbete, så att vi kan göra det ännu bättre nästa gång.

Den 18-20 december var det planerat att Aarsleff Röreteknik, på uppdrag av Sotenäs Vatten (som är delägare i Västvatten), skulle utföra relining av spillvattenledningen på Bäckeviksgatan, Hotellgatan och Kyrkogatan.

 

Arbetet blev klart redan den 19 december. Vi hoppas att du hade överseende med de ev. störningar som uppstod under tiden.

 

Dela gärna med dig av hur du upplevde arbetet, så att vi kan göra det ännu bättre nästa gång, genom att maila Therese Englund.

Arbetet är ett av många för att minska mängden ovidkommande vatten i spillvattensystemet och även minska riskerna för översvämningar via exempelvis golvbrunnar. Relining är en schaktfri ledningsrenovering vilket innebär att vi inte behöver gräva upp gatorna för att få nya fina ledningar.

Publicerad den: 2017-12-12