Västvatten

2021-11-16 Pågående arbete vid Junokajen, Uddevalla

Vi arbetar just nu med att spola dagvattenledningen vid Junokajen i Uddevalla. Det kan förekomma föroreningar från vägbanan i ledningarna och vi har därför vidtagit åtgärder för att åtgärda eventuella problem vid utsläppspunkten.


Kontakt

Hör gärna av dig till vår växel i första hand, då våra medarbetare ofta är upptagna på platsen.


Växel

0522-63 88 00


Kontaktperson

Christer Backelin

Publicerad den: