Västvatten

Begränsad tillgänglighet på vår hemsida under 6 oktober

Ursäkta röran, vi bygger om.

På onsdag den 6 oktober kommer vår IT-avdelning att uppgradera vår hemsida, du kan därför ha svårigheter att besöka sidan under förmiddagen. Har du tänkt att regristrera din avläsning under dagen så använd länk nedan eller återkom senare.


Välj din kommun och logga in med kundnummer samt personnummer eller organisationsnummer (företag). Kundnumret hittar du på din faktura. Organisationsnumret inleder du med två nollor (00).

 


Kontakta oss gärna om du har några frågor på telefonnummer 0522-63 88 00.

Publicerad den: