Västvatten

Brunt vatten som mynnar ut i Bäveån? Det är bara lera och grus

Vid jämna mellanrum kan man uppmärksamma brunt vatten som mynnar ut i Bäveån från en brunn, detta är inga konstigheter bara grus och lera från våra dagvattenledningar.

För att regnvattnet ska ledas bort från våra gator och vägar används så kallade dagvattenbrunnar, de samlar upp vattnet och dagvattenledningarna leder sedan bort vattnet till lämplig plats.

 

Under stora regnoväder, som det som skedde i juli, drar regnet med sig lera och grus som kan fastna i ledningarna. Vi behöver därför skölja rent dagvattenledningarna med jämna mellanrum - för att undvika stopp och förhindra översvämningar. Så att regnvattnet leds bort säkert.

 

Det är bruna vattnet är alltså resultatet av sådana sköljningar. Vattnet kan se lite otrevligt ut med sin bruna färg men det är inget farligt utan endast lera och grus som tidigare fastnat i ledningarna.

Publicerad den: 2021-09-02